BİST100 - YONGA ŞİRKET HABERİ - 24.06.2020

şirket-haberleri 24 Haz 2020

YONGA: Yonga Mobilya, Kovid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 17.04.2020 tarihli, 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 Sayılı Kovid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, kar payı dağıtımına sınırlamalar getirilmiştir. Bu nedenle kar dağıtım önerisinde değişiklik yapılmıştır. Yeni kar payı teklifi brüt 0,0226179 TL (net 0,0192252 TL)'dir ve kar payının teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 05.10.2020'dir. Dünkü kapanışa göre temettü verimliliği %0,1'dir.