BIST100 - ULKER ŞİRKET HABERİ - 22.06.2020

şirket-haberleri 22 Haz 2020

ULKER: Covid-19 pandemisinin genel olarak yarattığı belirsiz durum ve Covid-19'un ekonomiye etkisiyle mücadele kapsamında, sermaye şirketlerinin öz kaynaklarının korunmasının önemine işaret eden yasal düzenlemeler de dikkate alınarak;

Şirket, sahip olduğu her türlü likit varlığı elde tutmanın değerli olduğu değerlendirilmek suretiyle, ihtiyatlılık ilkesi gereği olarak öz kaynaklarını, sermaye yapısını ve nakit dengesini korumaya yönelik, 2019 mali yılı kârından kâr payı dağıtımına ilişkin 05.03.2020 tarih ve 2020/7 sayılı Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına;

2019 mali yılı kârından kâr payı dağıtımı yapılmamasına, 54mn TL tutarın Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca özel yedekler/özel fonlar hesabına, 851,4mn TL tutarın olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına, öz kaynaklar altında diğer kazançlar hesabı altında muhasebeleştirilen 818mn TL'lik tutarın da olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına aktarılması,

ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre oluşan özel fonlar hesabında bulunan 97,1mn TL'nin geçmiş yıllar karları hesabına aktarılması hususlarının 2019 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildiği duyurulmuştur.