BİST100 - GUSGR ŞİRKET HABERİ - 25.06.2020

şirket-haberleri 25 Haz 2020

GUSGR: Güneş Sigorta, Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta Hisse Verileri A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Güneş Sigorta tarafından devralınması suretiyle Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş. ile Şirket bünyesinde birleşilmesi işleminde; birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırım tutarı ile sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Şirket paylarından Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, adil ve makul olarak tespitinde esas alınacak Uzman Kuruluş Raporu imzalandı.

Uzman Kuruluş Raporu uyarınca Ziraat Sigorta A.Ş. hisseleri için pay değişim oranı 16,2273 ve Halk Sigorta hisseleri için pay değişim oranı 0,4887 olarak belirlendi.