BİST100 - DOHOL ŞİRKET HABERİ - 23.06.2020

şirket-haberleri 23 Haz 2020

DOHOL: Yönetim Kurulu’nun 22.06.2020 tarih ve 17 sayılı toplantısında; tamamı ödenmiş 67.000.000, -Türk Lirası sermayesine %100 oranında iştirak ettiği doğrudan bağlı ortaklık Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.’de sahip olduğu, beheri 1,-Türk Lirası itibari değerli, tamamı nama yazılı 67.000.000 adet payın tamamının,

Grup bünyesinde faaliyet gösteren otomotiv ve motorlu araçlar ticaret ve pazarlama iş kollarının tek bir şirket çatısı altında toplanması amacıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan 10 Nisan 2020 tarihli Değerleme Raporu’nda belirlenen değer aralığında olmak üzere,

beher pay 1 Türk Lirası olacak şekilde toplam 67.000.000,-Türk Lirası bedel karşılığında tamamı nakden ve peşin olarak, ödenmiş sermayesinde %100 oranında paya sahip olduğu doğrudan bağlı ortaklık Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş.’ye satılmasına karar verilmiş olup, satış işlemi 22.06.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş ve satış bedeli nakden ve peşin olarak tahsil edilmiştir.