TÜRKİYE'DE NAKİT KULLANIMI DİĞER ÖDEME TÜRLERİNE GÖRE DAHA BASKIN

Yazılar 27 Tem 2021

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yapmış olduğu ankete göre, Türkiye'de nakit en çok tercih edilen ödeme türü oldu. Kısa vadede, nakit kullanımının diğer ödeme yöntemleri karşısında baskınlığını koruyacağı belirtiliyor.

TCMB'nin Türkiye'de nakit kullanım alışkanlıklarını ölçmek ve anlamak adına yaptığı anket, 2020 yılının Eylül-Ekim aylarında gerçekleştirildi. Ankete 26 alt bölgedeki şehirlerden seçilen 16-65 yaş arası 1200 kadın - 1200 erkek katıldı.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların %32,3'ü gelirlerini nakit şeklinde elde ederken %30,3'lük kesim gelirlerinin tamamını banka hesaplarından elde ediyor. Katılımcılardan gelirlerinin tamamını veya büyük kısmını nakit şeklinde elde edenlerin oranı %55,1 oldu.

Anket verileri, eğitim düzeyinin artmasıyla nakit kullanımının azaldığını gösterdi. Bununla birlikte, katılımcılar arasında önümüzdeki bir yıl içinde nakit kullanımının daha fazla olacağını söyleyenlerin oranı, daha az kullanacağını belirtenlere göre daha yüksek oldu.


Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyede-nakit-odeme-onemini-koruyacak/2315508