TEMETTÜ NEDİR?

Yazılar 8 Mar 2021

Temettü; kar payı anlamına gelmektedir. Temettü; bir şirketin belirli süre içerisinde elde ettiği kazanç sonucunda hisse senedi, nakit para gibi kar payı dağıtılmasıdır.

Temettü Ne Demek?

Temettü, şirketlerin bir dönem içerisinde elde ettiği kazançların belirlenen bir kısmını nakit olarak veya hisse senedi şeklinde şirket ortaklarında dağıtlası işlemi olarak açıklanabilir. Eğer temettü dağıtan şirketin hisse senedine sahip kişi veya ortaklar bulunuyorsa bu kişiler mevcut kazançtan pay alabiler. Şirketlerin yıl sonlarına ait bilançolarında temettü oranlarına dair bilgiler yer almaktadır. Bu veriler takip edilerek temettü tercihi yapılabilir.

Temettülerin dağıtımı üç şekilde gerçekleşmektedir. Birincisi, nakit olarak; ikincisi hisse senedi şeklinde, üçüncüsü ise hem hisse hem nakit şeklinde yani bedelsiz sermaye olarak dağıtılan temettü şeklindedir.

Temettü hakkı elde etmek için temettü sunan şirketlerden hisse senedi sahibi olmak gerekmektedir. Temettü almak için temettü veren şirket hisselerini almak ve pay elde etmek şarttır. Yapılacak duyurunun ardından nakit olarak veya hisse şeklinde kar payı dağıtımı gerçekleşir.

Eğer bir şirket borsada işlem görüyorsa temettü dağıtım şartı bulunmaz. Kar payı işlemleri tamamen şirket politikası ve işleyişiyle alakalıdır.

Temettü Nasıl Hesaplanır?

Elinizde bir şirkete air 300 TL hisse senedi olduğunu varsayalım. Şirketin sağıtacağı temettü ise 3 TL olsun. Bu durumda şirketten alacağınız temettü oranı 3 x 300 = 900 TL olacaktır. Bu hesaplama, brüt rakam üzerindendir. Stopaj vergisini düşersek net temettü geliri şu olur: 900 -  135 = 765

Temettü gelirleri direkt hesaplara aktarılır. Hak kaybı ya da iptal gibi durumlar söz konusu olmaz.

Temettü, en geç 2 iş günü içerisinde hesaba yatmaktadır.

Temettü Yatırımcısı Olmak İçin

Kar payı yatırımcısı olmak istiyorsanız bu adımlardan en az bir veya birkaçına uymanız gerekmektedir:

Enflasyondan korunmak ve bu doğrultuda birikimlerini yükseltmek isteyenler,
Temettü ödemesiyle emekliliğinde iyi ve düzenli bir gelir sağlamak isteyenler,
Ailesine sabit bir gelir bırakmak isteyenler,
Temettü veren büyük şirketlerden pay almak isteyenler,
Sermaye kaybı yaşamış olanlar.

Temettü Hakkı

Bazı durumlarda kullanıcılar temettü hakkının düşüp düşmediğini sorarlar. Temettü hakkı, otomatik olarak yatırım hesaplarına yatar. Bu nedenle hak düşmesi söz konusu değildir. Fakat bazı sınırlamalar gündeme gelebilir. Bazı şirketler, rüçhan hakkı adı verilen bir sınırlamaya sahiptir.

Rüçhan hakkı; öncelik hakkı olarak da geçer. Rüçhan hakkı sayesinde şirketin hisse ortağı bedelli sermaye artırım kararı sonrasında bölünen hisselerden pay alır. Bu pay, öncelikli olarak hak sahibine verilir. Bu hakkın kullanımı 15 - 60 gün arasında değişiklik gösterebilmektedir.

Şirketlerin her zaman temettü ödeyeceğine dair bir garanti bulunmamaktadır. Bu nedenle şirketler incelenirken hangi aralıklarla temettü ödemesi yaptığı ve ne düzende bu işlemi yaptığını iyi analiz etmek gerekmektedir.