TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ HİSSELERİ

Yazılar 12 Haz 2020

Telekomünikasyon sektörü; geleneksel sabit hat, kablosuz veya mobil bağlantı aracılığıyla telefon ve internet hizmetlerine kadar geniş yelpazede hizmet sunan bir sektördür. Sektör ayrıca film, televizyon şovları ve diğer içeriklerin ana yaratıcıları ve üreticileri olan şirketleri de içerir. Küresel çapta bu sektörde tanınmış şirketler arasında Facebook Inc. (FB), Alphabet Inc. (GOOGL) ve T-Mobile U.S. Inc. (TMUS) bulunmaktadır.

Koronavirüs salgını, birçok eğlence ve yayın hizmetlerine olan talebi artırdı. ABD'de telekomünikasyon sektörü, S&P 500'ün son 12 aydaki toplam %5,1'lik getirisine kıyasla toplamda %11,2 oranında getiri sağlayarak çok daha iyi bir performans gösterdi. Netflix gibi telekomünikasyon şirketleri de pandemi döneminde en hızlı yükseliş gösteren şirketler arasına girdi.

Telekomünikasyon sektörünün kapsamı ve yatırım fırsatlarına dair detaylı inceleme için okumaya devam edin.

Telekomünikasyon Nedir?


Telekomünikasyon, telefon veya internet gibi teknolojik araçlarla kullanıcılar arasında iletişim sağlar. Telekomünikasyon şirketleri, ses, sözcük, video gibi herhangi bir araçla oluşturulan verilerin dünyanın herhangi bir yerine gönderilmesini sağlayan altyapıyı oluşturarak küresel iletişimin sağlanmasında rol oynarlar. Sektörü oluşturan en büyük şirketler kablosuz operatörler, uydu ve kablo şirketleri ile internet servis sağlayıcılarıdır.

Telekomünikasyon endüstrisi, ilk mekanik iletişim cihazı olan telgrafın icadı ile 1830'larda başladı. Sektör her yeni buluşla biraz daha genişledi ve ilerledi: telefon, radyo, televizyon, bilgisayar ve mobil cihazlar. Bu teknolojik gelişmeler, insanların yaşam şekillerini değiştirirken iş yapma düzenlerini de etkiledi. Bir zamanlar telekomünikasyonun sağlanması için evler ve işletmeleri birbirine bağlayan fiziksel kablolar gerekiyordu. Çağdaş toplumlarda ise teknoloji mobil hale geldi. Günümüzde ise kablosuz dijital teknoloji birincil iletişim biçimimiz oldu.

Sektör yapısına baktığımızda büyük kamu şirketleri hizmet sağlayıcısı olarak işlev görürken daha küçük şirketler bu iletişimi sağlayan altyapı, çeşitli ekipmanlar gibi hizmetler sunar. Yatırım açısından bakıldığında ise telekomünikasyon şirketleri hem büyüme hem de gelir odaklı yatırımcılar için tercih sebebi olabilmektedir. Hisse senetleri oldukça değişken olabilse de, telekomünikasyon sektörü giderek daha önemli bir temel endüstri haline gelmeye başladığı için genel olarak istikrarlı ve uzun vadeli bir büyüme sergiler.

Telekomünikasyon Yatırımı


Telekomünikasyon şirketleri hisseleri diğer sektörlere kıyasla azdır. Küresel olarak değerlendirmek gerekirse telekomünikasyon hisseleri genel olarak gelir getiren ve büyüme sağlayan hisseler olmuşlardır.

Küresel ekonominin ayrılmaz bir parçası olan telekomünikasyon hizmetlerine duyulan ihtiyaç, iş dünyasındaki değişikliklerden bağımsız olarak devam eder. Bununla birlikte, talep sabit olsa da tedarikçilerde yükselip düşüşler görülebilir. Ayrıca şirketler çeşitli ayrıcalıklardan yararlanarak güvenli ve oldukça eli açık temettü ödemeleri sunabilir. Fakat teknolojik gelişmeler, şirket birleşmeleri veya satılmaları gibi ani gelişmeler sektörde belirsizlik yaratarak büyümenin yanında kayıplar konusunda da açık kapı bırakabilir.

Bununla birlikte, telekomünikasyon sektörü yatırımcılara bir miktar risk de sunmakta olup hisse senetleri oynaklık göstermektedir. Telekomünikasyon sektörüne yoğun şekilde maruz kalan veya portföylerinde bu sektöre ağırlık veren yatırımcılar boğa piyasaları görüldüğünde ortalama üstü kazanımlar bekleyebilirler. Ancak, herhangi bir resesyon ya da ayı piyasası görüldüğü zaman sektörde ciddi kayıplar yaşanabilir.

Telekomünikasyon şirketleri değerlendirilirken; şirketlerin yeterli nakit akışının olması, iletişim sistemlerinin düzenli olarak yenilenmesi, bakım yapılması gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Büyüme hedefinde olan küçük operatörlerin ise hızlı gelişen teknolojiye ne derece ayak uydurabildiğine ve ekipmanlarının kalitesine dikkat etmek gerekir.

Dünya genelindeki analistler, ürün inovasyonlarının ve şirket birleşme/satın almalardaki artışın telekomünikasyon endüstrisinin sürekli büyümesini ve başarısını kolaylaştıracağını söylüyorlar. Böyle bir endüstri söz konusu olduğunda ise yatırımcılar için birçok fırsat ortaya çıkıyor.

Ekonomik durgunluk dönemlerinde bile sektörün istikrarlı şekilde büyümesi, uzun vadeli yatırımcılar için oldukça cezbedici göründüğü için genel olarak telekomünikasyon sektörü yatırımları güvenli olarak kabul edilir. Belirsiz ekonomik dönemlerde bile telekomünikasyona olan talep canlı olduğundan sektörde istikrarlı bir gelir akışı olmaktadır. Kablosuz iletişimin sürekli gelişmesi, internet bağlantısının sektörde rekabeti ve yenilikçiliği artırması, veri hızının sürekli yükseltilmesi gibi gelişmeler sektörü canlı tutmaktadır.

Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerdeki cep telefonu endüstrisinin büyüme oranı sektör için adeta bir nimet. Bu ülkelerin seri bir şekilde üretim yapma kapasiteleri hem sektör içindeki rekabeti artırıyor hem de tüketici talebini fazlasıyla karşılamaya yetiyor.

Türkiye'de Telekomünikasyon Sektörü ve Hisseleri


PWC'nin Küresel Eğlence ve Medyaya Bakış 2017-2021 Raporu'na göre;

"Mobil internet gelirinin büyümeye öncülük etmesi ve 2021'e kadar %11,3 YBBO ile 3,4 milyar dolar gelire ulaşmasının beklentisiyle, Türkiye'deki toplam internet erişimi gelirleri %9,6 YBBO ile 2021'de 5,6 milyar dolara erişecek. Mobil internet kullanımı %48,5'ten %72,9'a hızla çıkacak. 2021'in sonuna doğru yüksek hızlı mobil internet piyasaya %79,8 oranında girmiş olacak; 2016'dan bu yana %10,2'lik büyük bir artış yaşanmış anlamına geliyor.

Sabit geniş bandın pazar payı önümüzdeki dönemde %62'den %76,7'ye yükselecektir. 2021 yılı sonunda çoğu kullanıcı orta hızlı hizmetlere abone olacak ve bu hizmetlerin piyasaya giriş oranı %49,2 olacak. Yüksek hızlı internetin piyasaya girişiyse %21,7 büyüyerek %31,4'e çıkacak." [1]

pwc

Borsa İstanbul'da işlem gören iki şirketin hisseleri bulunuyor: Türk Telekom ve Turkcell. Son 1 yıllık performanslarını karşılaştırdığımızda ise Türk Telekom'un %64 ile Turkcell'den daha iyi performans sergilediği görülüyor. İki şirketi kısaca inceleyelim:

Türk Telekomunikasyon A.Ş. (TTKOM): 179 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir. Türk Telekomünikasyon A.Ş. hisselerinin %55'i LYY (LYY Telekomünikasyon A.Ş.)., %25'i T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve %5'i Türkiye Varlık Fonu'na aittir. Geriye kalan %15'lik hissesi de halka arz edilmiştir. Türk Telekomünikasyon A.Ş. hisseleri, Mayıs 2008  itibarıyla Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmektedir. [2]

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD (TCELL): Türkiye'de mobil iletişim, Şubat 1994'te Turkcell'in hizmete girmesiyle başladı. 27 Nisan 1998'de T.C. Ulaştırma Bakanlığı ile 25 yıllık GSM lisans anlaşması imzalayan Turkcell, müşterilerine sunduğu mobil ses ve veri iletişimine dayalı hizmetlerin çeşitliliğini, kalitesini ve buna bağlı olarak müşteri sayısını da artırarak gelişimini sürdürdü. Hisseleri 11 Temmuz 2000'de Borsa İstanbul (BİST) ve New York Stock Exchange'de (NYSE) eşzamanlı olarak işlem görmeye başlayan Turkcell, NYSE'ye kote olan tek Türk şirketi unvanına sahiptir. Turkcell aynı zamanda Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaktadır. [3]

Sonuç

Telekomünikasyon hizmetlerinin ekonomik kalkınma üzerinde büyük etkisi olmaya devam edecektir. Günlük yaşamda giderek artan bir rol oynayan bilgi işlem platformları ve 5G internet, otonom araçlar, akıllı şehirler ve sanal gerçeklik gibi alanlarda ilerlemelerin önünü açacak olan ağlardaki gelişmeleri destekleyecek olan telekomünikasyona olan talep giderek artıyor. Ek olarak telekomünikasyon şirketleri, genellikle istikrarlı müşterilerle çalışırlar ve tutarlı temettü ödemeleri yparlar. Bununla birlikte, iletişimin dinamik doğası gereği, geleneksel sabit hatlar değerini kaybederek yerini mobil ve internet tabanlı sistemlere bıraktı. Bu nedenle, sektörde bulunan şirketlerin teknolojiyi ne kadar yakaladığına dikkat etmek gerekir.


Kaynaklar:

[1]https://www.pwc.com.tr/tr/sektorler/eglence-medya/yayinlar/kuresel-eglence-ve-medyaya-bakis.html
[2]https://www.turktelekom.com.tr/hakkimizda/Sayfalar/ilk-bakista-turk-telekom.aspx
[3]https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/genel-bakis