Tehdit Büyüdükçe İklim Değişikliği ile İlgili Endişeler Küresel Olarak Küçülüyor

Yazılar 21 Eki 2022

Bir ankete göre, iklim değişikliğiyle ilgili endişeler geçen yıl dünya genelinde azaldı ve ankete katılanların yarısından azı, iklim değişikliğinin önümüzdeki 20 yıl içinde ülkeleri için "çok ciddi bir tehdit" oluşturduğuna inanıyor.

Gallup World Risk Poll tarafından 19 Ekim Çarşamba günü yapılan ankete göre, dünyanın en büyük kirleticisi olan Çin'deki insanların sadece %20'si, iklim değişikliğinin çok ciddi bir tehdit olduğuna inandıklarını söyledi ve 2019'daki bir önceki ankete göre bu oran 3 puan düştü. Küresel olarak ise, bu oran  2021'de 1,5 puan düşerek %48,7’e geriledi.

121 ülkede 125.000'den fazla katılımcıyla yapılan bu ankete göre kürsel endişenin düşüşü, COVID-19 pandemisi ve sağlık ve geçim kaynakları gibi daha acil konularla ilgili endişelerin düşüşü ile kısmen açıklanabilir.

İklim değişikliği bilinci 2021'de en büyük ikinci küresel kirletici olan Amerika Birleşik Devletleri'nde ise çok az artarak %51.5'e yükseldi.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın yalnızca %27,4'ü ve Güney Asya'da ise katılanların %39,1'i risklerden endişe duyuyor. En yüksek ekolojik tehditlere sahip bölgeler ortalama olarak iklim değişikliği konusunda en az endişe duyan bölgeler olarak dikkat çekti.

Ancak azalan endişeye rağmen, iklim değişikliğinin ekolojik faturası küresel olarak büyüyor.

228 ülke ve bölgeden oluşan Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, dünya genelinde 750 milyon insanın yetersiz beslenme ve iklim değişikliğinin yanı sıra artan enflasyondan etkilendiğini ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının gelecekte gıda güvensizliğini daha da kötüleştireceğini ortaya koydu.

Çalışma, 83 ülkede 1,4 milyardan fazla insanın, nüfusun %20'sinden fazlasının temiz içme suyuna erişiminin olmadığı aşırı "su stresi" ile karşı karşıya olduğunu gösterdi.

Rapora göre, 2040 yılına kadar Yunanistan, İtalya, Hollanda ve Portekiz de dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin kritik temiz su kıtlığı yaşaması bekleniyor.

Hava kirliliğinin her yıl dünyaya 8,1 trilyon dolara ya da küresel gayri safi yurtiçi hasılanın %6,1'ine mal olduğunu ve 6 ila 9 milyon arasında ölüme neden olduğunu gösteren çalışma, doğal afetlerin ortalama küresel maliyetinin yılda 200 milyar dolara ulaştığını ve bu rakamın1980'lerdekine kıyasla dört kat daha fazla olduğunu da ekledi.

Sidney merkezli enstitünün kurucusu Steve Killelea, "COP27'deki müzakereciler, iklim değişikliğinin ekolojik tehditlerin etkilerini nasıl şiddetlendirdiğini ve uluslararası toplumun bunları nasıl azaltabileceğini dikkate almalı" dedi.