TAHVİL FONU NEDİR?

Yazılar 30 Mar 2020

Tahvil fonu, öncelikli olarak tahvillere (hükümet, kurumsal vb.) ve ipotek destekli menkul kıymetler gibi borçlanma enstrümanlarına yatırım yapan bir fondur.

Tahvil fonları yatırımcılara çeşitlilik sağlar. Fakat faiz oranları ile tahvil fiyatları arasında ters ilişki olması sebebiyle, uzun vadeli tahviller kısa vadeli tahvillere kıyasla daha yüksek faiz oranı içerir ve bu açıdan risk taşırlar.

Tahvil Nedir?

Tahvil, bir yatırımcının borçluya (genellikle hükümet, belediye, kurumsal vb.) verdiği krediyi temsil eden sabit gelir aracıdır. Tahviller; şirketler, belediyeler, eyaletler ve hükümetler tarafından proje ve operasyonları finanse etmek için kullanılır. Tahvil sahipleri ihraççın borçluları veya alacaklılarıdır. Tahvil ayrıntıları, kredinin anaparasının tahvil sahibine ödeneceği bitiş tarihini ve genellikle borçlu tarafından yapılan değişken veya sabit faiz ödemelerinin koşullarını içerir.

Tahvillerin Özellikleri


Tahviller genellikle sabit getirili menkul kıymetler olarak adlandırılır ve bireysel yatırımcıların genellikle hisse senetleri (özkaynaklar) ve nakit eşdeğerleri ile aşina oldukları varlık sınıfından birisidir. Birçok şirket ve devlet tahvili halka açık olarak işlem görmektedir; diğerleri sadece tezgah üstü veya özel olarak borçlu ve borç veren arasında işlem görür.

Şirketler veya bazı kuruluşlar; projelere destek, devam eden operasyonları sürdürmek veya mevcut borçları yeniden finanse etmek adına doğrudan yatırımcılara tahvil ihraç edebilirler. İhraççı; kredi koşullarını, yapılacak faiz ödemelerini ve tahvil anaparasının vade tarihini içeren bir tahvil çıkarır. Faiz ödemesi (kupon) tahvil sahiplerinin fonlarını ihraççıya ödünç vermek için kazandıkları getirinin bir parçasıdır. Ödemeyi belirleyen faiz oranına kupon oranı denir.

Tahvillerin çoğu, ilk tahvil sahibi tarafından ihraç edildikten sonra diğer yatırımcılara satılır. Yani bir tahvil yatırımcısı vade tarihine kadar tahvil bulundurmak zorunda değildir. Örneğin, faiz oranları düşerse tahviller borçlu tarafından geri alınabilir ve yeni tahviller daha düşük maliyetle tekrar verilebilir.

Tahvil Fonları Nasıl Çalışır?


Çoğu tahvil fonu, kurumsal veya devlet tahvili gibi belirli bir tahvil türünden oluşur. Tahvil fonu sadece tahvillere yatırım yapan yatırım fonudur. Birçok yatırımcıya göre tahvil fonuna yatırım yapmak, tahvillere yatırım yapmaktan daha verimlidir. Bireysel tahvil menkul kıymetlerinin aksine, tahvil fonlarının anapara geri ödemesi için vade tarihi yoktur, bu nedenle yatırılan anapara tutarı zaman zaman değişebilir.

Bir tahvil fonuna yatırım yapan yatırımcı, parasını bir portföy yöneticisi tarafından yönetilen bir havuza koyar. Tipik olarak, bir tahvil fonu yöneticisi piyasa koşullarına göre alım/satım yapar ve vadeye kadar nadiren tahvil tutar.

Diğer fonlar için makalelerimiz:
-Altın fonu
-Borsa yatırım fonu
-Gayrimenkul yatırım fonu

Tahvil Fonunun Avantajları


Tahvil fonları, bireysel tahvil enstrümanlarını satın almaktan daha kolay olduğundan genellikle cazip bir yatırım seçeneği olarak kabul edilir. Tahvil fonlarına yapılan yatırım maliyeti de teker teker tahvillere yapılan yatırımlara oranla daha düşüktür.

Eğer bir tahvil fonunuz varsa, istediğiniz zamanda satış yaparak nakit para alabilirsiniz. Yani tahvil fonları likidite sağlar.

Tahvil fonları, yatırımcılara kolay çeşitlilik sağlar. Tahvil fonunun diğer bir avantajı, profesyonel portföy yöneticilerine erişim sağlamasıdır.

Tahvil fonları, mevcut piyasa net varlık değeri (NAV) herhangi bir zamanda satılabilir ve bu da sermaye kazancı veya zararı ile sonuçlanabilir. Bireysel tahvillerde bu işlem daha zordur.

Tahvil Fonlarının Riskleri


Tahvil fonları, birçok farklı hissedarın yatırımlarını bir araya getiren ve bu sermayeyi tahvil ve diğer sabit getirili menkul kıymetleri satın almak için kullanan yatırım fonlarıdır.

Faiz oranları ile tahvil fiyatları arasındaki ters ilişki nedeniyle, uzun vadeli tahvilin kısa vadeli tahvillerden daha yüksek faiz oranı riski bulunur. Bu nedenle, daha uzun vadeli tahvil fonlarının mevcut piyasa net varlık değeri faiz oranlarındaki değişikliklerden büyük ölçüde etkilenecektir. Bu da fonun katılımcılarına aylık ne kadar faiz geliri dağıtabileceğini etkileyecektir.

Her tahvil fonunun kendi getiri ve risk profili vardır. Devlet tahvili fonları, temerrüt riski açısından en güvenilir olsa da getirileri kurumsal tahvil fonlarına kıyasla daha düşüktür. Kurumsal tahvil fonlarının bazıları yüksek kredi kalitesine sahip şirketlere yatırım yaparken, diğerleri daha cazip bir faiz oranı taşıyan daha riskli kredilere odaklanabilir.

Tahvil ihracı temerrüde düşerse, tahvil sahipleri tam olarak geri ödeme yapamayabilir. Faiz oranı riski ayrıca tahvil fonu yatırımcılarının akılda tutması gereken bir şeydir. Oranlar yükselirse, fondaki tahvillerin değeri düşer ve bu nedenle tahvil fonunun hisse fiyatı da düşer. Ek olarak, bireysel tahvillerde orijinal anaparanızı geri almanızın garanti altında olsa da tahvil fonlarında durum böyle değildir.  Yani tahvil fonunda yaşayacağınız olası kayıplar kalıcı olabilir.


Tahvil fonuna yatırım yaptınız mı ya da yapmayı düşünüyor musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın.

Kaynaklar:
https://www.fool.com/knowledge-center/what-is-a-bond-fund.aspx
https://wealthpilgrim.com/what-is-a-bond-fund