Sosyal Denetim Nedir? Şirketler İçin Neden Önemlidir?

Yazılar 8 Tem 2022

Sosyal denetim, bir şirketin sosyal sorumluluk ve şirketin toplum üzerindeki etkisi ile ilgili çabalarının, politikalarının ve davranış kurallarının resmi bir incelemesidir. Sosyal denetim, şirketin hedeflerine veya sosyal sorumluluk kriterlerine ne kadar iyi ulaştığının bir değerlendirmesidir.

İdeal olarak şirketler, kârlılık ve sosyal sorumluluk arasında bir denge kurmayı amaçlar. Sosyal denetim, belirli bir işletmenin toplumu nasıl etkilediğine dair bir incelemedir. Denetim, şirketlerin ölçülebilir hedefler ve kıyaslamalar içerebilen hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarını belirlemelerine yardımcı olur. Sosyal denetim, bir işletmenin gerçekleştirilen eylemlerin olumlu mu yoksa olumsuz mu karşılandığını görmenin bir yolu olarak hizmet eder ve bu bilgiyi şirketin genel kamu imajıyla ilişkilendirir.

Kurumsal sosyal sorumluluk çağında, şirketlerden genellikle tüketicilere ve hissedarlara değer sunmanın yanı sıra çevresel ve sosyal standartları karşılamaları beklenir. Sosyal denetimler, şirketlerin olumlu bir halkla ilişkiler imajı oluşturmasına, geliştirmesine ve sürdürmesine yardımcı olur. Birçok şirket için, iyi bir kamu imajı, şirketin olumlu görüntüsünü geliştirmeye yardımcı olur ve dolayısıyla kötü haberlerin elde edilen kazançlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltır.

Bir sosyal denetimin kapsamı değişebilir ve bazen çok geniş kapsamlı da olabilir. Değerlendirme, sosyal ve kamusal sorumluluğun yanı sıra şirketin çalışanlarına karşı muamelesini de içerebilir. Bir sosyal denetimi oluşturan bazı yönergeler genelde şu başlıkları içerir:

Şirketin faaliyetlerinden kaynaklanan ekolojik etki
Kamusal veya ekolojik bir etki ile ilgili herhangi bir hususun raporlanmasındaki şeffaflık
Muhasebe ve mali şeffaflık
Toplumsal kalkınma ve maddi yardımlar
Hayırseverlik/bağışlar
Çalışanların gönüllü olarak yürüttüğü toplumsal faaliyetler
Enerji kullanımı ve bunun karbon ayak izine etkisi
Güvenli, taciz içermeyen ve fırsat eşitliği olan çalışma ortamı
Çalışanların maaşı ve çalışanlara sağlanan haklar
Ayrımcı olmayan uygulamalar
Çeşitlilik

Sosyal denetime dahil edilen öğeler için herkesçe kabul edilen belirli bir standart yoktur. Sosyal denetimler isteğe bağlıdır Bu nedenle, şirketlerin sonuçları kamuya açıklayıp yayınlamamayı veya yalnızca kendi içinde kullanmayı seçebilmeleri mümkündür.