SİGORTACI NEDİR?

Yazılar 28 Nis 2021

Sigortacı, sağlıktan finansal durum değerlendirmesine kadar birçok alanda hizmet veren kişidir. Sigortalama işlemi; sağlık, finans, borsa, ticaret gibi sektörlerde yaygın olarak yapılır. Bu işlemlerde sigortacılar devreye girer ve müşterilere yardımcı olur. Peki sigortacılar tam olarak neler yapar ve türleri nelerdir?

Sigortacı Nedir, Ne İş Yapar?

Sigortacılar finans kuruşlarının üyeleridir. Bu kuruluşlara ipotek, sigorta, kredi ve yatırım şirketleri dahildir. Sigortacılar, bir miktar ücret karşılığında müşterinin riskini değerlendirir ve üstlenir. Sigortanın aldığı ücretler komisyon, prim, faiz gibi şekillerde alınabilir.

Sigortacı teriminin ortaya çıkışı: Kargo gemisi gibi gemilere sahip olanlar, hem taşınan malları hem de gemilerini kayıplardan korumak için sigortalama işlemini başlattı ve sigortacı terimi buradan doğdu.

İpotek, ticaret, yatırım bankacılığı, sağlık gibi sektörlerin kendilerine özgü bir sigortacısı bulunur. Bu sigortacılar, kendi alanlarında uzmanlıklarını ortaya koyar ve müşteri riskini en iyi şekilde değerlendirmek için çalışır. Sigortacılar, yapılması düşünülen sigortanın müşteri lehine olup olmadığını inceler. Eğer değerlendirmeler sonucunda yapılacak olan sigorta sözleşmesinin riskli olduğu görülürse, zarardan sorumlu olacak kişi sigortacı olacaktır.

Sigortacıların tam olarak neler yaptığına yönelik örnek verelim. Sağlık sektöründe çalışan bir sigortacı, müşterinin yaşını, geçmiş sağlık durumunu ve bilgileri, mevcut sağlık durumunu gözden geçirir. Tüm bu bilgileri kullanarak yapılacak olan sigortanın poliçe tutarını ve risk durumunu değerlendirir. Bunlar doğrultusunda sigorta sözleşmesi yapılır.

Sigortacılar hangi işlemlerin hangi durumlara göre karşılanabileceğine karar vererek riskin gerçek piyasa fiyatını belirlemede katkıda bulunur. Ayrıca sigortacılar başvuranın mevcut durumda poliçeyi devam ettirmeye istekli olup olmadığını ya da sigorta şartlarında bir değişiklik olduğunda yeni şartlar sunup sunmayacağını belirler. Yeni sigorta koşullarıda teminat değişimi ya da muafiyetlerde değişim yapılabilir.

Birçok sektöre özel sigortacı türü bulunur: sağlık sigortacısı, kredi sigortacısı, halka arz (IPO) sigortacısı*, ipotek sigortacısı, menkul kıymet sigortacısı, vb.

*Halka arz sigortacısının rolü, halka arz olacak şirketin tüm yasal gereksinimleri karşıladığından emin olmak için değerlendirme yapar ve piyasadaki potansiyel alıcılarla iletişim kurarak hisse fiyatının belirlenmesinde yardımcı olur.

Örnek: Konut kredisi sigortacısı neler yapabilir?

-Kredi geçmişini araştırma
-Fiyat gibi çeşitli değerlendirmeler yapma
-Başvuranın gelir durumunu inceleme
-Başvuranın çalıştığına dair belge talep etme
-Borç/gelir oranına bakma
-Peşinat için yeterli miktarda birikim olup olmadığını kontrol etme

Sigortalama Nedir?

Sigortalama, kişi veya kurumun belirli bir ücret karşılığında finansal risk üstlendiği bir süreçtir. Sigortalama işlemi, sigortacılar tarafından gerçekleştirilir. Sigortalama sürecinde; sigortacı ya da sigorta şirketi ve sigortaya başvuruda bulunan kişi ya da kurumun risk faktörleri değerlendirilir ve gerekli bilgiler toplanır.

Sigortalama süreci ve sigorta işleminin yapılması, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte birkaç gün veya saatte yapılabilmektedir. Fakat bazı istisnai durumlarda işlemler birkaç hafta sürebilir.


Sigortalama süreci ve sigortacıların faaliyetleri karmaşık olabilmektedir ve işlemler belirli bir süreç gerektir. Bu nedenle sigortacıların bazı finansal durumlardaki rolü büyüktür. Yatırımlarda ve finansal işlemlerde sigortalama yapmayı düşünmeden önce finansal danışmdan bilgi alınabilir.