SEKTÖR FONU NEDİR?

Yazılar 10 Nis 2020

Fon portföyünün en az %80’ini, belirli sektör ya da sektörlerde bulunan ortaklıkların paylarına yatıran fona "sektör fonu" denir.

Sektör fonu, ekonominin yalnızca belirli bir endüstrisinde veya sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yatırım yapan bir fondur. Sektör fonları genellikle yatırım fonları veya borsa yatırım fonları (ETF'ler) şeklinde yapılandırılır.

Sektörü aynı iş koluna odaklanmış bir piyasa kısmı olarak düşünebiliriz. Örneğin, bankalar finansal hizmetler sektöründe bulunurken marketler ise tüketici hizmetleri sektöründe bulunur. Peki yatırımcılar kendi yararları için sektör fonlarını nasıl kullanabilirler? Sektör fonları her yatırımcı için uygun bir yatırım aracı olabilir mi? Öğrenmek için okumaya devam edin.

Sektör Fonu Nasıl Çalışır?


Yatırımcılar, sektör fonları ile belirli bir sektör kategorisinin potansiyeli üzerine planlı bir şekilde yatırım yaparak hem portföylerini çeşitlendirebilirler hem de iyi kazançlar elde edebilirler. Bazı sektörler, ekonominin gidiş yönü ve ihtiyaçlar doğrultusunda yüksek büyüme potansiyeli sunabilir. Bir sektör fonu, portföy yöneticisinin fonun hedeflenen fon için yatırım menkul kıymetleri seçmesini gerektiren portföy kısıtlamalarına sahip olacaktır. Sektör fonları, portföy çeşitliliği avantajı sunar. Ancak, genel sektör fonları, hedeflenen sektör riskleri nedeniyle portföyün tamamını etkileyen kendine özgü risklere de ne yazık ki sahip olacaktır.

Bazı sektörler ve sektör fonu yatırım kategorileri diğerler sektörlere göre daha fazla özen ve dikkat gerektirebilir. Bunun sebebi, bazı sektörlerin tipik olarak piyasa döngüleriyle ilişkili olmasıdır. Örneğin, tüketici harcamalarına yönelik bazı sektörler -otomotiv, konut, eğlence ve perakende satış faaliyetlerinde bulunan şirketler- ve bunların pazar alt sektörleri, ekonomi büyürken iyi durumdadır. Ev tüketim ürünleri, yiyecek, içecek ve ev eşyaları üretiminde faaliyet gösteren şirketler de dahil olmak üzere tüketici harcamalarına yönelik sektörlerin piyasa döngüsü boyunca daha istikrarlı olduğu bilinmektedir.

Bazı durumlarda bir yatırımcı, o sektörden beklenen değerden yararlanmak için belirli bir sektörün yatırımlarını kopyalayan pasif bir fona yatırım yapmak isteyebilir. Yatırımcılar ayrıca yüksek büyüme beklentisi olan bir sektörden potansiyel kazançlar için aktif sektör fonlarını da talep edebilirler.

Sektör Fonlarının Özellikleri


Sektör fonlarının 3 ortak özelliği bulunur:

1.Belirli bir işletme veya sektördeki hisse senetlerine odaklanma,
2.Dengeli şirket sayısı,
3.Genel borsadan daha volatil olma.

Piyasadaki sektörlerin başlıcaları; teknoloji, sağlık hizmetleri, kamu hizmetleri ve finans sektörleridir. Piyasayı resmi olarak çeşitli sektörlere ve sektör alt kümelerine ayıran birkaç kuruluş vardır. Bu sektörlerin bir kısmına yatırım fonu veya borsa yatırım fonları aracılığıyla yatırım yapabilirsiniz.

Yaygın olarak tanınan bir yatırım fonu araştırma şirketi Morningstar Inc. sektörleri kategorize etmiştir. Sektörler, yatırımcıların ve yatırım profesyonellerinin yatırım fonlarının ve portföylerinin sektör risklerini daha kolay karşılaştırmasına ve anlamasına yardımcı olur. Morningstar'da borsa 12 endüstri sektörüne ayrılmıştır. Sektörler, şirketlerin gerçekte ne yaptığını temel alır. Yani, diğer bazı sektör sınıflandırma sistemlerinden farklı olarak, sektörler bu şirketlerin hisse senetlerinin beklenen davranışlarına dayanmaz.

Sektörler aşağıdaki gibidir*:

->Bilgi
-Yazılım: Bilgisayar işletim sistemleri ve uygulamaları tasarımı ve pazarlaması yapan şirketler.
-Donanım: Bilgisayar ekipmanı, iletişim ekipmanı vb. üretimlerde bulunan şirketler.
-Medya: Yayın organlarına sahip olan ve faaliyet gösteren şirketler ile içerik oluşturan veya diğer medya şirketlerine yardım eden şirketler.
-Telekomünikasyon: Sabit hat ağlarını, kablosuz erişim ve hizmetleri kullanarak iletişim hizmetleri sağlayan şirketler.

->Hizmet
-Sağlık Hizmetleri: Biyoteknoloji, eczacılık, araştırma hizmetleri, ev sağlığı, hastaneler, tıbbi malzeme ve teçhizatlar sağlayan şirketler.
-Tüketici Hizmetleri: Perakende mağazalar, kişisel hizmetler, ev inşaat gereksinimleri, ev gereçleri, seyahat ve eğlence şirketleri ve eğitim sağlayıcılarını içerir.
-İş hizmetleri: Reklam, basım, yayıncılık, iş desteği, danışmanlar, istihdam, mühendislik ve inşaat, güvenlik hizmetleri, atık yönetimi, distribütörler ve nakliye şirketlerini içerir.
-Finansal hizmetler: Bankaları, finans şirketlerini, tasarruf ve kredileri, menkul kıymet brokerlerini ve sigorta şirketlerini içerir.

->İmalat
-Tüketim Malları: Yiyecek, içecek, ev ve kişisel ürünler, giyim, ayakkabı, tekstil, otomobil ve otomobil parçaları, tüketici elektroniği, lüks ürünler, ambalaj ve tütün üreten veya sağlayan şirketler.
-Endüstriyel Malzemeler: Havacılık, uzay ve savunma firmaları, kimyasal madde, makine, yapı malzemeleri ve emtia sağlayan veya üreten şirketleri içerir.
-Enerji: Petrol ve gaz üreten veya rafine eden ve petrol sahası servis ve ekipman sağlayan şirketleri içerir.
-Araçlar: Elektrik, gaz ve su hizmetleri.

Morningstar’ın 12 sektörü sektör fonlarını kategorilere ayırmada yardımcı olsa da, asıl eğilim artan sayıda sektörü tanımlamak ve bu sektörlere dayalı ürünler (yatırım fonları, borsa yatırım fonları, vb.) oluşturmaktır. Örneğin, sağlık sektöründe bir fon seçmeye çalışırken kafanız karışabilir. Sektör araştırması yaparken kanseri tespit eden ve tedavi eden ürün ve hizmetler geliştiren şirketlere odaklanmış spesifik bir fonla karşılaşabilirsiniz. Bunun yanında huzurevlerini ve hastaneleri yöneten şirketlere yatırım yapan bir fon da satın alabilirsiniz. Sektörlerin içinde çok sayıda fon bulabilirsiniz.

Sektör Fonuna Yatırım Yapmalı Mısınız?


Bunun cevabı değişkenlik gösterir. Önümüzdeki yıllarda zirvede olacağını düşündüğünüz sektörlere yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. 2000 yılına girmemizle ve internetin de ortaya çıkmasıyla birlikte teknoloji sektörü sıçrama yaşadı ve Apple, Google, Facebook gibi dev şirketler ortaya çıktı. Böylelikle teknoloji sektörü çok daha güçlü hale geldi. Günümüzde de teknolojinin hayatımızdaki yerini düşündüğümüzde bu sektörde düşüş görülmesi pek de olası görünmüyor.

Sektör fonlarının en akıllı kullanım şekli portföy çeşitliliği sağlamak da olabilir. Bu durumda endeks fonu, tahvil fonu ve yabancı hisse senedi fonu içeren bir yatırım fonu portföyüne birkaç tane sektör fonu eklemek portföy çeşitliliğini artırarak risklerden sizi koruyabilir. Ancak spekülatif amaçlar için sektör fonlarına yatırım yapılması tavsiye edilmiyor. Spekülatif yatırım, değerlerin artacağını düşündüğünüz hisse senetlerine veya fonlara adeta bahis koymayı gerektirir. Spekülatörler genellikle çok kısa bir sürede büyük karlar elde etmeye çalışırlar ve bu nedenle riskli bir tercihtir.

Sonuç

Sektör fonları, özellikle agresif yatırımcılar için oldukça uygun bir yatırım aracıdır. Belirli sektörlere yapılan yatırımlar, yatırımcıları yüksek risk ve volatiliteye maruz bırakabilir. Bunun için de uygun önlemler alınarak ve portföy çeşitliliği sağlanarak yatırımlar güvenli bir şekilde yapılabilir.


Kaynaklar:
https://www.wisegeek.net
https://businessjargons.com
* https://www.morningstar.co.uk/uk/glossary/98382/morningstar-sectors.aspx