Neoliberalizm Nedir?

Yazılar 28 Mar 2022

Neoliberalizm, hem siyaseti hem de ekonomiyi kapsayan ve ekonomik faktörlerin kontrolünü kamu sektöründen özel sektöre devretmeyi amaçlayan bir politika modelidir. Birçok neoliberalizm politikası, serbest piyasa kapitalizminin işleyişini geliştirir ve hükümet harcamalarına, hükümet düzenlemelerine ve kamu mülkiyetine sınırlar koymaya çalışır.

Neoliberalizm genellikle 1979'dan 1990'a kadar Birleşik Krallık'ın başbakanı ve 1975'ten 1990'a kadar Muhafazakar Parti'nin lideri olan Margaret Thatcher'ın ve ABD'nin 40. başkanı olan (1981'den 1989'a kadar) Ronald Reagan'ın liderliğiyle ilişkilendirilir. Daha yakın zamanlarda, neoliberalizm, kemer sıkma politikaları ve hükümetin sosyal programlara yaptığı harcamaları kısma girişimleriyle ilişkilendirildi.

Neoliberalizm, bireylerin ve toplumun ekonomik sorunlarına asgari miktarda hükümet müdahalesini öngören bir düşünce okulu olan laissez-faire ekonomisi ile ilgilidir. Laissez-faire ekonomisi, devam eden ekonomik büyümenin teknolojik yeniliklere, serbest piyasanın genişlemesine ve sınırlı devlet müdahalesine yol açacağını öne sürüyor.

Neoliberalizm bazen liberteryenizm ile karıştırılır. Bununla birlikte, neoliberaller tipik olarak ekonomiye ve topluma liberteryenizmden daha fazla hükümet müdahalesini savunurlar. Örneğin, neoliberaller genellikle artan oranlı vergilendirmeyi tercih ederken, liberteryenler genellikle tüm vergi mükellefleri için sabit bir vergi oranı gibi planlar lehine bu duruştan kaçınırlar.

Ek olarak, neoliberaller, liberteryenler için aforoz olan büyük endüstrilerin kurtarılması gibi önlemlere genellikle karşı çıkmazlar.

Liberalizm ve Neoliberalizm arasındaki fark nedir?

Özünde, liberalizm geniş bir politik felsefedir; özgürlüğü yüksek bir standartta tutar ve hükümetin rolü dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere toplumun tüm sosyal, ekonomik ve politik yönlerini tanımlar. Neoliberalizmin politikaları ise daha dar odaklıdır. Öncelikle piyasalar ve ekonomiyi etkileyen politikalar ve önlemlerle ilgilenirler.

Neoliberalizme yönelik yaygın eleştirilerden biri, sağlık ve eğitim gibi alanlarda serbest piyasa yaklaşımının savunulmasının, bu hizmetlerin kamu hizmeti olması nedeniyle yanlış olduğudur. Batı dünyasında neoliberal politikaların benimsenmesi, hem servet hem de gelir eşitsizliğindeki artışla eş zamanlı olmuştur.

Neoliberalizmin savunucularının tipik olarak iddia ettiklerinin aksine, sermayenin deregülasyonunun ekonomik kalkınmaya yardımcı olması gerekmez. Aksine, sermayenin serbestleştirilmesi, zaman zaman dünya çapında şok dalgaları gönderen daha geniş ekonomik şoklar dahil olmak üzere finansal istikrarsızlıkta bir artışa yol açmıştır. Neoliberal politikaların eşitsizliği artırdığı kanıtlanmıştır. Ve bu eşitsizlik bir ekonominin uzun vadeli büyüme beklentilerini engelleyebilir. Son olarak, neoliberalizmin ekonomik verimliliğe yaptığı vurgu, muhaliflerin egemen ulusları kendi kaderini tayin hakkından mahrum bıraktığını düşündüğü küreselleşmeyi teşvik etti. Neoliberalizmin karşıtları, devlete ait şirketleri özel şirketlerle değiştirme çağrısının verimliliği azaltabileceğini de söylüyorlar.