Karar Verme ve Tüketim Maliyetini Anlatan TANSTAAFL Konsepti Nedir?

Yazılar 28 Şub 2022

İngilizce “There ain't no such thing as a free lunch" (TANSTAAFL) ya da "there is no such thing as a free lunch" (TINSTAAFL) olarak bilinen bu kavram, karar verme ve tüketimin maliyetini anlatan bir ifadedir. Türkçesi ise “Bedava öğle yemeği diye bir şey yoktur”dur. Bu ifade, ücretsiz görünen şeylerin her zaman birileri tarafından ödenen bir bedeli olduğu veya hayatta hiçbir şeyin gerçekten özgür olmadığı fikrini aktarır.

Ücretsiz öğle yemeği, sağlanan mal veya hizmetleri alan bireyin hiçbir maliyetinin olmadığı bir durumu ifade eder, ancak ekonomistler, bir şey gerçekten ücretsiz olsa bile, bir fırsat maliyeti olduğuna işaret eder.

TANSTAAFL konsepti, ister finansal ister yaşam tarzı olsun, çeşitli kararlar alırken dikkate alınması önemlidir. Konsept, tüketicilerin tüm dolaylı ve doğrudan maliyetleri ve dışsallıkları göz önünde bulundurarak daha akıllı kararlar almasına yardımcı olabilir.

Ekonomide, TANSTAAFL, yapılan her seçim için, aynı zamanda bir miktar fayda sağlayacak olan seçilmemiş bir alternatif olduğunu belirten fırsat maliyetleri kavramını tanımlar. Karar verme, değiş tokuşlar gerektirir ve toplumda gerçek ücretsiz teklifler olmadığını varsayar. Örneğin, kişilere hediye edilen (ücretsiz) ürün ve hizmetler, hediyeyi veren kişi tarafından ödenir. Doğrudan maliyetleri üstlenecek kimse olmadığında bile, kirlilik gibi olumsuz dışsallıklarda olduğu gibi, toplum yükü taşır.

Yatırımcılar, sözde düşük riskli, birkaç yıl boyunca oldukça yüksek, sabit ödeme akışı vaat eden yatırımlarla uğraşırken, görünüşte bedava bir öğle yemeğine karşı özellikle dikkatli olmalıdırlar. Bu yatırımların birçoğu, bazıları yatırımcılar tarafından tam olarak anlaşılmayabilecek gizli ücretlerle yüklü durumda. Genel olarak, garantili bir getiri vaat eden herhangi bir yatırım, ücretsiz bir öğle yemeği değildir, çünkü bir yerde, başka bir yere yatırım yapmamanın fırsat maliyeti de dahil olmak üzere, örtük bir maliyeti vardır.

Görünmeyen risklerle ilgili örtük maliyet de vardır. Bazı aracı kurumlar, 2000'li yılların başında açık bir ücretsiz öğle yemeği olarak ipoteğe dayalı menkul kıymetleri (MBS) yoğun bir şekilde pazarladı. Bu yatırımlar, çeşitlendirilmiş bir ipotek havuzuyla desteklenen, çok güvenli, AAA dereceli yatırımlar olarak tanımlandı. Bununla birlikte, ABD'deki konut krizi, bu yatırımların altında yatan gerçek riskin yanı sıra, kredi havuzlarını AAA olarak sınıflandıran hatalı bir derecelendirme sisteminin yanı sıra, temel kredilerin çoğu çok önemli temerrüt riskleri taşıyor olsa bile, ortaya çıkardı.