Kâr Marjı Nedir?

Yazılar 26 Nis 2022

Kar marjı, bir şirketin veya işletme faaliyetinin para kazandığı dereceyi ölçmek için yaygın olarak kullanılan karlılık oranlarından biridir. Satış yüzdesinin kara dönüştüğünü temsil eder.

Basitçe söylemek gerekirse, yüzde figürü, işletmenin bir dolarlık satış için ne kadar kazandığını gösterir. Örneğin, bir işletme, son çeyrekte% 35 kar marjına ulaştığını bildirirse, üretilen her bir dolarlık satış için 0.35 ABD Doları net geliri olduğu anlamına gelir.

Birkaç tür kar marjı vardır. Bununla birlikte, günlük kullanımda, kar marjı dendiğinde bu genellikle net kar marjını ifade eder.

Dünyadaki işletmeler ve bireyler, kar elde etmek amacıyla ekonomik faaliyetler gerçekleştirir. Bununla birlikte, mutlak sayılar (x milyon dolarlık satış, y bin dolar gider veya z milyon dolar gelir gibi)  bir işletme karlılık ve performansının net ve gerçekçi bir resmini sağlayamamaktadır. Bir işletme ürettiği kazançları veya kayıpları hesaplamak için birkaç farklı kantitatif hesaplama yöntemi kullanılır, bu da bir işletmenin performansını farklı zaman dilimlerine göre performansını değerlendirmeyi veya rakiplere karşı karşılaştırmayı kolaylaştırır. Bu hesaplama yöntemine de kar marjı denir.

Yerel işletmeler gibi özel işletmeler, kar marjlarını kendi istedikleri sıklıkta hesaplayabilir (haftalık veya iki haftada bir), borsada listelenen şirketler de dahil olmak üzere büyük işletmeler, standart raporlama zaman dilimlerine (üç aylık veya yıllık gibi) uygun olarak bildirmeleri gerekmektedir.

Dört tip kar veya kar marjı vardır: brüt kar, faaliyet kar, vergi öncesi kar ve net kar vardır. Bunlar, bir şirketin gelir tablosuna aşağıdaki sırayla yansıtılır: bir şirket satış geliri alır, daha sonra hizmet ürününün doğrudan maliyetlerini öder. Bu maliyeti düştükten sonra elde kalan miktar brüt marjdır. Sonra şirket merkezi, reklamcılık ve Ar-Ge gibi dolaylı maliyetler öder. Bu maliyetleri de düşünce geriye faliyet kar marjı elde edilir. Daha sonra borçlarını ve bunların faizini öder ve şirketin ana işiyle ilgili olmayan herhangi bir olağandışı ceza veya girişleri ekler veya çıkarlar. Bu durumda şirketin elindeki rakam vergi öncesi kar marjını ifade eder. En son gerekli vergiler de ödendikten sonra kalan değer ner kar marjı olarak şirketin elinde kalır.