GERİYE DÖNÜK E-FATURA ve E-ARŞİV FATURA KESİLEBİLİR Mİ?

Yazılar 24 Tem 2020

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya geçen E-Fatura ve E-Arşiv Fatura, kullanıcılar için büyük fayda ve kolaylık sağlamıştır. Dijital ortama aktarılan faturalama ve muhasebe işlemleri, işletmeler ve müşteriler arasında kağıt faturalarla yaşanan problemlerin ortadan kalkmasına ve işlemlerin çok daha hızlı bir şekilde tamamlanmasına olanak tanımıştır.

Bu yazıda, E-Fatura ve E-Arşiv Faturanın geçmiş tarihe yönelik düzenlenebilmesi konusunda bilgi alacaksınız. Okumaya devam edin.

E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Nedir?

Günümüz teknolojisinde birçok sektör dijitalleşmeye adım attı ve bu süreçten muhasebe alanı da nasiplendi. Birçok belgenin dijital ortama aktarılması ve elektronik ortamda işlemlerin hızlı ve kolay bir şekilde yapılması, kullanıcılara büyük fayda sağladı. Bu belgeler arasına katılan E-Fatura ve E-Arşiv Fatura, birbirlerinden farklı elektronik faturaları temsil ederler. E-Fatura, faturaların elektronik ortamda gönderilip alınması anlamına gelirken E-Arşiv Fatura, basılı düzenlenmesi gereken faturaların ikinci basımlarının saklama ve ibrazı amacıyla, kanunda belirtilen şekilde elektronik ortamda düzenlenmesidir. Elektronik faturalara getirilen zorunluluklar kapsamında mükelleflerin E-Fatura ve E-Arşiv Fatura kullanımı teşvik edilmektedir.

Mutlaka Okuyun: 9 Maddede E-Fatura ile ilgili Bilmeniz Gerekenler

E-Fatura ve E-Arşiv Faturanın Özellikleri

-E-Fatura'da kağıt çıktı alınmasına ve imza eklenmesine gerek yoktur.

-E-Fatura, alıcı tarafından 8.güne kadar onaylanmazsa sistem tarafından otomatik olarak onaylanır.

-E-Arşiv Fatura’da imza olması gerekir (elektronik ortamda veya ıslak imza şeklinde).

-E-Arşiv Fatura, elektronik olarak kesilir, ancak alıcının talep etmesi halinde kağıt çıktı olarak da iletilebilir.

-E-Arşiv Fatura, otomatik olarak sistemde kabul edilir. İptal işlemi yapılacaksa 7 iş günü içerisinde yapılmalıdır.

Geçmiş Tarihli E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Kesilebilir Mi?

E-Fatura ve E-Arşiv Faturalar geçmişe yönelik olarak düzenlenebilirler. Fakat bunu yaparken belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

VUK 231/5. bendinde “teslim veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde” faturaların düzenlenebileceği bildirilmiştir. VUK’ta 01.01.2004 tarihinden önce bu süre 10 gün şeklindeydi. Ayrıca kanunda “Ancak, kabule bağlı olan ve bunun için yazılı bir sözleşme bulunan bu tür satışlarda, fatura düzenlenmesindeki yedi günlük sürenin kabul tarihinden itibaren başlayacağı tabiidir.”  ifadesi de yer almaktadır. Yani sevk irsaliyesi ile satışı yapılan mallarda 7 günlük süre hala geçerlidir. Sevk irsaliyesine bağlı olmadan iş yerinde yapılan satışlarda 7 günlük süre söz konusu değildir. Bu durumlarda fatura hizmet verildiği anda düzenlenmelidir. Eğer 7 günlük süre şayet diğer aya denk geliyorsa fatura söz konusu ayın sonunda düzenlenmek zorundadır.

İlgili Makale: E-Fatura İrsaliye Yerine Geçer Mi?

Geçmiş Tarihli E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Düzenlemesi 7 Gün ile Sınırlı Mıdır?

Geriye dönük E-Fatura ve E-Arşiv Fatura en fazla 7 gün öncesine olacak şekilde düzenlenebilir. Bu sürenin aşılmaması gerekir.

Geçmiş Tarihli E-Fatura veya E-Arşiv Fatura Düzenlemenin Cezası ya da Yaptırımı Var Mıdır?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın portalından düzenlenecek e-arşiv faturalar geriye dönük tarihli olarak fiilen düzenlenebilir. Fakat vergi incelemesi yapıldığı zaman cezai durumlarla karşılaşmak mümkün.

Geriye dönük E-Fatura veya E-Arşiv Fatura düzenlemenin cezası vardır. Bu faturaların en fazla 7 gün öncesi için düzenlenmesine izin vardır. Eğer bu süre aşılırsa %10 oranında Özel Usulsüzlük Cezası uygulanır. Bu cezaya yakalanmak istemeyen mükelleflerin gecikmeden faturalarını düzenlemeleri gerekir.