G20 Liderleri Bazı Orta Gelirli Ülkelerde Kötüleşen Borç Sorunlarını Ele Aldı

Yazılar 16 Kas 2022

20 büyük ekonomiden oluşan Grubun liderleri, bazı savunmasız orta gelirli ülkelerin karşı karşıya olduğu "kötüleşen borç durumu" konusundaki endişelerini dile getirecek ve tüm kamu ve özel sektör alacaklılarını borç yapılandırma taleplerine hızla yanıt vermeye çağıracak bir taslak üzerinde çalışıyor.

Reuters'in gördüğü G20 liderleri beyannamesi taslağı, borç meseleleri hakkında çok daha güçlü bir dil içeriyor ve sorunların sadece en fakir ulusların çok ötesine uzandığını kabul ediyor.

Taslak, tüm kamu ve özel sektör alacaklılarının borç hafifletmeye katılmasının ve adil bir yükü omuzlamasının  önemini vurguladı. Ancak Batılı ülkeler ve uluslararası finans kuruluşları tarafından borç yapılandırma çabalarını geciktirmekle eleştirilen Çin'den söz edilmedi.

Taslağa göre liderler, borç muameleleri için Ortak Çerçeve'yi "tahmin edilebilir, zamanında, düzenli ve koordineli bir şekilde" uygulama çabalarını hızlandıracaklarını söylediler.

Çerçeve, düşük gelirli ülkelerin COVID-19 krizini atlatmasına yardımcı olmak için 2020'nin sonlarında G20 ülkeleri ve Paris Kamu Alacaklıları Kulübü tarafından oluşturuldu. Ancak, sonuçların belirsiz olduğu görüldü ve yalnızca üç ülke - Çad, Zambiya ve Etiyopya - çerçeve kapsamında borç tedavisi için resmi olarak başvurdu.

G20 liderleri ayrıca Çad'ın alacaklıları tarafından varılan bir borç anlaşmasını memnuniyetle karşıladılar ve Zambiya için bir borç yapılandırmasının 2023'ün başlarına kadar zamanında sonuçlandırılmasını teşvik ettiler. Ayrıca, IMF destekli bir program kapsamında Etiyopya için bir borç yapılandırmasının sonuçlandırılmasını teşvik ettiler.

IMF ve Dünya Bankası liderleri, ABD ve diğer Batılı güçlerden yetkililerle birlikte, G20 çerçevesini savunmasız orta gelirli ülkeleri içerecek şekilde genişletmek için çabaladılar, ancak bu çaba, şu anda dünyanın en büyük devlet alacaklısı olan Çin tarafından engellendi.

Taslak bildirge, ilk kez orta gelirli ülkelerin karşı karşıya olduğu borç sorunlarının ciddiyetini kabul ediyor ve uzmanların söylediğine göre bu taslak, Eylül başında IMF ile bir anlaşmaya varan Sri Lanka'ya açık bir gönderme.