FİNANSAL YÖNETİM NEDİR?

Yazılar 9 Nis 2021

Finansal yönetim, bir şirketin veya işletmenin finansal hedeflerine ve gereksinim duyduğu finansmana ulaşmasını sağlar. Bu yönetim; finansal gereksinimlerin planlanması, organize edilmesi, kontrol edilmesi ve ilgili yerlere yönlendirilmesi gibi adımlar içerir. Başarılı bir iş kurmak isteyenler için finansal yönetim hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir.

Finansal Yönetimin Hedefleri Nelerdir?

Finansal yönetimin yapılma sebebi, şirketin değerini en üst seviyeye ulaştırmaktır. Bu nedenle bir şirket veya işletmenin finansal varlıklarının yönetilmesi ve gereken adımların atılması için belirli hedeflere yönelik çalışma yapılması gerekir.  Bu hedefler arasında şunlar bulunur:

-Şirket için yeterli finansmanın sağlanması,
-Şirketin optimum seviyede fon kullanımını sağlamak,
-Şirketin mevcut durumunu değerlendirerek planlama yapmak,
-Şirket hissedarlarının getiri oranlarının yüksek olması,
-Sermayenin verimli ve gerekli durumlarda kullanılması,
-Finansal problemlere çözüm üretmek,
-Güvenilir yatırım fırsatları oluşturmak,
-Yatırım fırsatlarını değerlendirmek.

Finansal Yönetim Neden Önemlidir?

Finansal yönetim, şirket ve işletmelere birçok fayda sağlar. Finansal planlamada kolaylık sağlar ve fon yönetimi veya alımı gibi konularda finansal yönetim önem taşır. Bunların dışında;

-Şirketlerin sahip olduğu sermayeyi korumasında, planlamasında ve satın alım işlemlerinin gerçekleştirilmesinde etkilidir.
-Finansal açıdan kritik karar alınması gerektiğinde finansal yönetim önem kazanır.
-Şirketlerin kar elde etmelerini sağlar.
-Şirketin değerini yükseltir.
-Finansal yönetim, şirket çalışanları için de önemlidir. Çalışanlar, finansal planlama konusunda şirkete yardımcı olmaya teşvik edilir.

Şirketler İçin Finansal Yönetimin Rolü

Finansal yönetimin odaklandığı alan genelde kısa vadeli işletme sermaye yönetimidir. Örneğin, cari varlıklar veya borçlar, riskten korunma, dövizde görülen volatilite, şirket ürünlerine yönelik finansman düzenlemeleri gibi alanlarda yardımcı olur. Ayrıca şirket için uygun nakit akışını sağlama konusunda da fayda sağlamaktadır.

Bunların yanında; sermaye artırımı, bütçe yapma gibi uzun vadeli finansal yönetim hizmetleri de mevcuttur.

Bu yönetim kapsamında şirketlerin finansal maliyetlerinin düşürülmesi, yatırım fizibilitesinin sağlanması, bilanço yorumu, mevcut finansal durumun gözden geçirilerek gerekli iyileştirmelerin yapılması ve gelir tablosunun yorumlanarak aksiyon alınması gibi faaliyetler de yapılmaktadır.

Finansal Yönetimin Dört Temel İşlevi

Finansal yönetimin tam anlamıyla yapılabilmesi için bazı temel işlevleri yerine getirmesi gerekir. Bu işlevler arasında dört tanesi ön plana çıkmaktadır.

1.Planlama

Finansal yönetimde, yönetici pozisyonundaki kişinin şirket nakit akışını sürdürmesi gerekir. Bu nakit akışının planlı bir şekilde artırılması, yeni ürünlerin veya hizmetlerin şirkete dahil edilmesi önemlidir. Aynı zamanda şirketin beklenmedik durumlar karşısında ne yapması gerektiği üzerine planlama yapılması da önem taşır. Yönetici, beklenmedik durumlar için şirkete fon ayırmalıdır. Bu fonun ne kadar olması gerektiğine ihtiyaçlar doğrultusunda karar vererek şirket yetkilileriyle anlaşmalıdır.

2.Sermaye Yönetimi

Finans yöneticisi, şirketin sahip olduğı maaş, ipotek, kira vb. maliyetlerini karşılamak için şirket sermayesini yönetmesi gerekir. Sermayeler şirketten şirkete değişiklik gösterebilse de genelde şirketler için temel bir bütçe belirlenir. Buna bağlı olarak yöneticinin acil durum gibi konularda sermaye yönetimi yapabilmesi gerekmektedir.

3.Risk Yönetimi

Finansal yöneticiler, risk yönetimi konusunda da hizmet verirler. Örneğin; kredi riski, likidite riskii operasyonel riskler veya piyasa riski gibi alanlarda finansal yöneticinin değerlendirme yapması ve şirket için gerekli kontrolleri sağlaması gerekir.

4.Finansal Raporlama

Finansal yöneticiler, şirketin faturalarını, verilerini, ödemelerini vb. raporlar. Bu belgelerin güvenli bir şekilde şirkete sunulması ve bu belgelerin dağıtımı gibi konularda karar verir.


Şirketler büyüdükçe sermayelerinin yönetimi daha da önem kazanır. Başarılı olmak isteyen şirketler, finansal yönetime başvurur. Bir şirketin finans yönetiminin sağlıklı olması, şirket için belkemiği görevi görür. Bu nedenle şirketlerin finansal yönetim konusunda adım atmaları önemlidir.