EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI

Yazılar 13 Nis 2020

Ekonomik İstikrar Kalkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından halka sesleniş konuşmasında açıklanan ve 21 maddeden oluşan bir paket.

100 milyar liralık kaynak ayrılan bu paket oldukça kapsamlı. Pakedi vergiler, krediler ve emekli/halk ile ilgili olanlar olmak üzere üç ana başlık altında inceleyebiliriz:

Vergi İndirim, Erteleme ve Düzenlemeleri:

•      Yürürlülüğe girmesi planlanan Konaklama Vergisi’nin uygulanmaya başlanması Kasım ayına ertelendi.

•      İç havayolu taşımacılığı KDV oranı 3 ay için %18’den %1’e indirildi.

•      Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelendi.

•      Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon gibi sektörlerin Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs, ve haziran ödemeleri 6’şar ay olmak üzere ertelendi.

•      Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren muhtasar beyannamelerin süreleri 3 ay ertelenecek.

Kredi ve Finansman Destekleri, Kredi Ertelemeleri ve Diğer Düzenlemeler:

•      Korona salgını nedeniyle yürürlükte olan tedbirlerden olumsuz etkilenip nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi ödemeleri en az 3 ay ertelenecek ve gerekmesi halinde bu firmalara finansman desteği sağlanacak.

•      İhracatta Covid-19 nedeniyle gerçekleşen geçici yavaşlama nedeniyle kapasite kullanımı oranlarının düşmemesi için ihracatçılara stok finansmanı desteği verilecek.

•      Salgın döneminde işlerinin olumsuz etkilendiği beyanında bulunan esnaf ve sanatkarların Halkbank’a olan kredi borçları, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki anapara ve faiz ödemeleri 3 ay faizsiz şekilde ertelenecek.

•      Vatandaşlara uygun ve avantajlı sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınması teşvik edilecek.

•      Daha önce 25 milyar lira olan Kredi Garanti Fonu limiti 50 milyar liraya çıkartılacak. Kredi verilirken gelişmelerden olumsuz etkilenip likiditeye ihtiyaç duyan ve teminat açığı bulunan firmalara ve KOBİ’lere öncelik verilecek.

•      500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktar %80’den yüzde 90’a çıkartılırken asgari peşinat yüzde %10’a düşürülecek.

•      Virüse karşı alınan tedbirler nedeniyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi sicillerine mücbir sebep notu düşürülüp bu firmaların kredi notlarının olumsuz etkilenmemesi sağlanacak.

Vatandaşa, Çalışanlara, Emeklilere ve Yaşlılara Yönelik Düzenlemeler:

•      Asgari ücret desteğinin verilmesi sürdürülecek.

•      Mevzuattaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale gelmesi sağlanacak.

•      Kısa Çalışma Ödeneği devreye sokulacak ve bundan yararlanılması kolaylaştırılıp hızlandırılacak. Faaliyetlerine ara veren işletmelerin çalışanlarına geçici bir gelir desteği verilmiş olunup işverenin de maliyeti azaltılacak.

•      En düşük emekli maaşı 1.500 liraya yükseltilecek.

•      Emeklilerin bayram ikramiyeleri Nisan başında ödenecek ve maaş promosyon ödemelerinin şubeye gidilmeden doğrudan hesaba yatması sağlanacak.

•      Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın belirlediği kriterleri karşılayan ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım yapılması amacıyla 2 milyar liralık kaynak ayrılacak.

•      İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkartılacak.

•      Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde hem de perakende de belirlenen önceliklere göre alternatif kanallar geliştirilecek.

•      Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı devreye alınacak.


Makalenin destekçisi www.ekohesap.com ‘dur.