TEST: EKONOMİYE DAİR NELER BİLİYORSUNUZ?

Yazılar 22 Haz 2020

Kazandığımız ve harcadığımız paraya ve onun getirdiği ekonomi sistemine dair bilmemiz gereken tonlarca şey var. Peki sizin ekonomi bilginiz ne durumda? Aşağıdaki 25 soruyla ekonomiye dair bildiklerinizi sınayın!

Kalem ve kağıtlar hazırsa başlayalım:

 1. Bir bölgede ev yemekleri restoranlarının sayısında büyük bir artış görülürse aşağıdakilerden hangisinin yaşanması muhtemeldir?
  A.Daha düşük fiyatlar ve daha yüksek kalite.
  B.Daha düşük fiyatlar ve daha düşük kalite.
  C.Daha yüksek fiyatlar ve daha yüksek kalite.
  D.Daha yüksek fiyatlar ve daha düşük kalite.
 2. Piyasaya yeni bir ürün çıkartmak için giriş yapan kişiye ne denir?
  A.Yatırımcı.
  B.Bürokrat.
  C.Girişimci.
  D.Hissedar.
 3. Bankaların uyguladığı faiz oranları %3'ten %6'ya yükseldiğinde bankalar kişileri büyük olasılıkla neye teşvik etmiş olur?
  A.İşletmeleri yatırım yapmaya teşvik eder.
  B.İnsanları gayrimenkul almaları için teşvik eder.
  C.İnsanlar para biriktirmeye başlarlar.
  D.Teşvikte bulunmaz.
 4. Birçok insan için, kişisel gelirlerinin en büyük kısmını hangisi oluşturur?
  A.Kazandıkları ücretler ve maaşlar.
  B.Sahip oldukları hisse senetleri ve tahvillerin faizi.
  C.Sahip oldukları mülklerden elde ettikleri kira gelirleri.
  D.Miras.
 5. Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılası artar, ancak mal üretimi sabit kalırsa hizmet üretimi nasıl değişir?
  A.Artar.
  B.Azalır.
  C.Aynı kalır.
  D.Üretmez.
 6. Kırmızı et fiyatı iki katına çıkar ve beyaz et fiyatı sabit kalırsa, insanların et satın alma davranışı nasıl değişir?
  A.Daha fazla beyaz et, daha az kırmızı et alırlar.
  B.Daha az beyaz et ve daha fazla kırmızı et alırlar.
  C.Kırmızı ve beyaz eti aynı miktarda alırlar.
  D.Değişmez.
 7. Eğer Türkiye X ülkesinden akıllı telefon ithal etmeyi durdurursa, bu durumda en karlı çıkan kim olur?
  A.X ülkesindeki akıllı telefon üreticileri.
  B.Türkiye'deki tüketiciler.
  C.Türkiye'deki akıllı telefon üreticileri.
  D.Hiç kimse.
 8. Eğer bir şehirdeki konutların kira tutarlarının azami miktarı hükümet tarafından belirlenirse ne olur?
  A.İnsanların kiralamak istediklerinden daha fazla daire boşta olur.
  B.İnsanların kiralamak istediklerinden daha az daire boşta olur.
  C.Mevcut daire sayısı kiralamak isteyen kişi sayısına eşit olur.
  D.Bir şey değişmez.
 9. Reel milli gelirde bir artış olduğunda, para talebi ile faiz oranı arasındaki değişiklik nasıl olur?
  A.Para talebi artar, faiz oranı düşer.
  B.Para talebi ve faiz oranı değişmez.
  C.Para talebi artar, faiz oranı artar.
  D.Para talebi azalır, faiz oranı düşer.
 10. Brezilya meyve ve sebze yetiştiriyor ve Yeni Zelanda sığır eti üretiyor. Brezilya, Yeni Zelanda'nın ürettiği sığır eti için gönüllü olarak meyve ve sebze ticareti yapıyorsa kim daha çok kazanır?
  A.Hem Brezilya hem de Yeni Zelanda bu ticaretten faydalanmış olur.
  B.Hem Brezilya hem de Yeni Zelanda bu ticarette kaybetmiş olur.
  C.Brezilya bu ticaretten daha karlı çıkar.
  D.Yeni Zelanda bu ticaretten daha karlı çıkar.
 11. A marka spor giyim imalatçısının üretim tesisleri gece gündüz çalışıyor, ancak talebi karşılamak için yeterli spor giyim ürünleri üretemiyorlar. A marka üreticileri üretimi artıramazsa ve bu sırada talep artmaya devam ederse, A markasının ürettiği spor giyim ürünlerinin fiyatları nasıl değişir?
  A.Artar.
  B.Azalır.
  C.Değişmez.
  D.İndirim olur.
 12. Mal ve hizmet üretiminde kullanılan kaynaklar sınırlıdır. Peki toplum bu konuda ne yapabilir?
  A.Toplum, kaynakların nasıl kullanılacağı konusunda seçim yapmalı.
  B.Ek kaynaklar elde etmeye çalışabilir.
  C.Kaynak kullanımını azaltabilir.
  D.Bir şey yapmamalı.
 13. Borsa, ekonomiler dahilinde insanların ekonomik hedeflerine ulaşmaları konusunda yardımcı olan kurumlara örnektir. Bu kurumun varlığını nasıl açıklarız?
  A.Hisse senetlerinin fiyatının artmasıyla ortaya çıkmıştır.
  B.Hisse senedi satın almak isteyenlerle hisse senedi satmak isteyenleri bir araya getirir.
  C.Hisse senedi kazançlarını tahmin etmede yardımcı olur.
  D.Tüm hisse kazançlarını elinde tutar.
 14. Bir kişi bir daire kiraladığında kim daha çok fayda görür?
  A.Sadece daireyi kiralayan kişi.
  B.Sadece ev sahibi.
  C.Hem daireyi kiralayan kişi hem de ev sahibi.
  D.Hiç kimse.
 15. Bir kişi iki ürün arasında kaldığında hangisini satın alacağına karar verirken ne yapar?
  A.Daha ucuz olanı seçer.
  B.En çok avantaja sahip olan ürünü seçer.
  C.Her iki ürünün fiyatını ve faydalarını karşılaştırdıktan sonra seçim yapar.
  D.Başkasına sorar.
 16. Hangisi bir ülkenin ticaret hadlerinin bozulduğunu gösterir?
  A.Ülkenin ithal malı fiyatlarının ihraç malı fiyatlarına göre daha hızlı yükselmesi.
  B.Ülkenin hem ihraç hem de ithal malı fiyatlarının hızlı bir şekilde düşmesi.
  C.Ülkenin ithal malı fiyatlarının düşmesi, ihraç malı fiyatlarının değişmemesi.
  D.Ülkenin ihraç malı fiyatlarının ithal malı fiyatlarına göre daha hızlı yükselmesi.
 17. Devletin bir yıllık harcamaları, o yılki gelirinden fazla olduğunda ortaya ne çıkar?
  A.Cari açık.
  B.Bütçe açığı.
  C.Bütçe fazlası.
  D.Dış ticaret fazlası.
 18. Enflasyon, aşağıdaki gruplardan hangisine yardımcı olabilir?
  A.Sabit gelirle yaşayan kişilere.
  B.Sabit faiz oranıyla kredi veren bankalara.
  C.Sabit faiz oranıyla kredi alan kişilere.
  D.Kimseye.
 19. Aşağıdakilerden hangisinin bilgisayar endüstrisindeki yenilikleri hızlandırması daha olasıdır?
  A.Bilgisayar endüstrisindeki tüm yeni ürünlere vergi koymak.
  B.Bilgisayar endüstrisi üzerindeki hükümet düzenlemelerinin artırılması.
  C.Endüstrideki Ar-Ge teşviklerinin yükseltilmesi.
  D.Bilgisayar endüstrisini üzerindeki tüm düzenlemeleri kaldırmak.
 20. Paranın işlevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A.Para, yatırım ve tasarruf aracıdır.
  B.Para, mal ve hizmet alım-satımını kolaylaştırır.
  C.Enflasyon olsa da paranın değeri değişmez.
  D.Hepsi.
 21. Finansal bir kriz olduğunda Merkez Bankasının hangi fonksiyonu öne çıkar?
  A.Reel ekonomiyi fonlama.
  B.Para basımı.
  C.Banka denetimi.
  D.Son ödeme mercii olma.
 22. Üretim giderlerinde ortaya çıkan artışın fiyatların genel düzeyini yükseltmesine ne denir?
  A.Hiperenflasyon.
  B.Fiyat enflasyonu.
  C.Maliyet enflasyonu.
  D.Ilımlı enflasyon.
 23. Merkez Bankasının para biriminin değerini düşürmesi aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
  A.Resesyon.
  B.Stagflasyon.
  C.Devalüasyon.
  D.Enflasyon.
 24. Gelirden bağımsız olarak gerçekleşen tüketimin adı nedir?
  A.Zorunlu tüketim.
  B.Otonom tüketim.
  C.İhtiyaç tüketimi.
  D.Bağımsız tüketim.
 25. Bir malın fiyatında görülen artış arzı nasıl etkiler?
  A.Artırır.
  B.Düşürür.
  C.Belirsiz.
  D.Değişmez.

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edin!

Twitter + Facebook + Instagram


Cevaplar:
1)A  2)C  3)C  4)A  5)A  6)A  7)C  8)B  9)C  10)A
11)A  12)A  13)B  14)C  15)C  16)A  17)B  18)C  19)C  20)C
21)D  22)C  23)C  24)B  25)A