E-SERBEST MESLEK MAKBUZU NEDİR ve NE İŞE YARAR?

Yazılar 6 May 2020

E-Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

Eğer serbest meslek erbabıysanız Serbest Meslek Makbuzu kesmek durumundasınız. Bu belgeyi hazırlamanızın basılı ve elektronik ortamda olmak üzere iki yolu var. Zamandan ve maliyetten tasarruf etmek isteyen pek çok serbest meslek erbabı artık geleneksel matbu serbest meslek makbuzlarını değil, elektronik ortamda hazırlanan serbest meslek makbuzlarını tercih etmekte.

Bu içeriğimizde e-Serbest Meslek Makbuzu hakkında merak ediyor olabileceğiniz sorulara yanıt arayacağız. Bu konudaki sorularınıza geçmeden önce serbest meslek makbuzunun ne olduğunu söylememiz gerekiyor.

Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

Serbest meslek erbaplarının yaptıkları tahsilatın türü ne olursa olsun Serbest Meslek Makbuzu kesmeleri gerekmektedir. Bu belge, tahsilatı belgelendirmeye yarar. Serbest meslek makbuzu yaptığınız tahsilatları resmen kaydettiği için değerli evrak olarak geçer. Yaptığınız tahsilatı kanıtlar. Bu nedenle de hukuken de geçerli bir belgedir. Mağdur olmak istemeyen mükellefler kestikleri serbest meslek makbuzlarını, özellikle de matbu serbest meslek makbuzu kesiyorlarsa, güvenli bir şekilde saklamaya dikkat etmelidirler. Bu belge tahsilatı belgelediğinden fiş ve fatura yerine de geçmektedir. Serbest meslek erbabının tahsilatlarında eksiksiz bir şekilde iki adet olmak üzere doldurulur, aslı müşteride, diğeriyse tahsilatı gerçekleştiren serbest meslek erbabında kalır.

E-Serbest Meslek Makbuzu Nedir? Neden Tercih Edilmelidir?

Günümüzde kaçınılmaz olan şeylerden biri eskiden matbu basılan pek çok belgenin artık elektronik ortamda düzenlenebilir olduğudur. Bu belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesinin pek çok yararı vardır. İlk olarak elektronik ortamda çalışmak zaman ve maliyetten tasarruf sağlar. İkincisi, belgeleri saklamanızı kolaylaştırır ve belge güvenliğini artırır. Elektronik ortamdaki bir belgenin bozulması yazılı belgelere kıyasla çok daha zordur. Geride kalmak istemeyen işletmelerin bu trendi yakalaması ve işletmelerinin her türden sürecini elektronik ortama taşıması tavsiye edilmektedir.

Bu trendin parçası olan belgelerden biri de Serbest Meslek Makbuzu olarak karşımıza çıkmakta. Serbest Meslek Makbuzu’nun elektronik ortamda düzenlenip saklananına e-Serbest Meslek Makbuzu adı veriliyor. Elektronik ortama geçiş işletme sahiplerine pek çok kolaylık sağladığı gibi devletin ticari işlemleri takibini kolaylaştırdığı için 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle zorunlu kılındı. Mağdur olmak istemeyen işletme sahiplerinin bu tarihten önce e-SMM’ye geçiş yapmaları oldukça önemli.

e-SMM ile ilgili başka önemli noktalar da var. Bu belge 213 sayılı VUK uyarınca düzenlenmekte. Ayrıca matbu serbest meslek makbuzuyla her açıdan denk sayılmakta ve elektronik ortamda saklanıp ibraz edilebilmekte. Bu belgenin Gelir İdaresi Başkanlığı’na ibrazının da elektronik ortamdan gerçekleştirildiğini belirtelim.

Mikro İşletmelerin Ön Muhasebe Çözümü Eko Hesap

Küçük veya orta ölçekli işletmenizin muhasebe ihtiyaçlarını karşılayacak basit bir ön muhasebe programı mı istiyorsunuz? Öyleyse Eko Hesap tam size göre! Eko Hesap sayesinde bir ön muhasebe programından bekleyeceğiniz her türden muhasebe sürecinizi kolay bir şekilde yönetebilirsiniz. Ayrıca vergi, e-Fatura, e-Arşiv, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu işlemlerinizi de Eko Hesap ile kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Eko Hesap sayesinde hatasız ve hızlı bir biçimde gerçekleştirdiğiniz işlemlerin keyfini sürer, işletmenizin karlılığını artırmaya bakarsınız.