E-ARŞİV FATURA İPTAL EDİLİR Mİ?

Yazılar 27 Ağu 2020

İşletmelerin büyük bir kısmının kullanmaya başladığı E-Fatura ve E-Arşiv Faturalar, kağıt kullanımını azaltarak çevreyi koruyor ve muhasebe işlemlerini kolaylaştırıyor. Elektronik ortamda düzenlenmiş faturaların sağladığı bu avantajlar ise dijital platformlarda da kendini gösteriyor.

E-Fatura sorgulama, iade ve iptal işlemleri hızlı bir şekilde internet ortamında yapılabiliyor ve kullanıcılar vakitten de kazanmış oluyor.

Peki e-arşiv faturaların iptal işlemleri nasıl gerçekleşiyor? Öğrenmek için okumaya devam edin.

E-Arşiv Fatura İptali

E-Arşiv Fatura, basılı düzenlenmesi gereken faturaların ikinci basımlarının saklama ve ibraz amacıyla kanunda belirtilen biçimde, elektronik ortamda düzenlenmiş halidir.

E-arşiv fatura ile ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

E-Arşiv Fatura; VUK gereği kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın, 433 sıra numaralı VUK Genel Tebliği'nde yer alan koşullarda dijital ortamda düzenlenen ve 2. kopyasının yine dijital ortamda saklanmasını ve ibraz edilmesini sağlayan faturadır. İptal işlemleri de elektronik ortamda gerçekleşir.

İlginizi Çekebilir: E-Arşiv Fatura Sorgulama Nasıl Yapılır?

E-Arşiv Fatura İptal İşlemi Nasıl Yapılır?

E-arşiv faturanın iptali, Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre itiraz süresi, iptal ve iade bakımından basılı (kağıt) fatura ile benzerlik gösterir. VUK ve Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) basılı fatura için belirlenen hükümler, E-fatura ve E-arşiv faturalarda da aynı şekilde geçerlidir.

Eğer 5 bin - 30 bin TL sınırı sebebiyle düzenlenen bir e-arşiv fatura ise e-Arşiv Fatura portalı üzerinden imzalanmış faturanın iptal edilmesi mümkün değildir. Fakat tevsik yükümlülüğü tarafınıza ait olmak üzere kayıtlarınıza almayıp, yeniden fatura düzenleyebilirsiniz.

Hatalı E-Arşiv Faturalar İptal Edilebilir Mi?

E-Arşiv faturalar eğer hatalı oluşturulduğu düşünülüyorsa bu faturalar iptal edilebilir. Yeni düzenlenen e-arşiv faturalarda olduğu gibi iptal edilen e-arşiv faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) rapor edilir. E-Arşiv fatura uygulamasında düzenlendikten sonra çeşitli nedenlerle iptal edilen bu faturalara ait bilgiler e-Arşiv raporunun "faturaIptal" alanına yazılır. Yazılan raporlar da GİB'e gönderilir.

Uygulama Üzerinden E-Arşiv Fatura İptali

E-Arşiv faturanın iptal edilebilmesi için fatura oluşturulduktan sonra karşı tarafa iletilmeden iptal edilmesi gerekir. Aksi halde vergi kaçağı ortaya çıkabilir. İptal edilen E-Arşiv fatura bilgilerinin E-Arşiv raporunun “Fatura İptal” bölümüne yazılması gerekmektedir.