Çekirdek Enflasyon Nedir?

Yazılar 18 May 2022

Çekirdek enflasyon, mal ve hizmet maliyetlerindeki değişim olup, gıda ve enerji sektörlerini kapsamamaktadır. Bu enflasyon ölçüsü, fiyatları çok daha değişken olduğu için bu kalemleri hariç tutar. Genellikle mal ve hizmet fiyatlarının bir ölçüsü olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kullanılarak hesaplanır.

Çekirdek enflasyon, hem TÜFE hem de temel kişisel tüketim harcamaları endeksi (PCE) ile ölçülür. PCE,  tüketiciler tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarını temsil eder. Enflasyon, yükselen fiyatlardaki eğilimin bir ölçüsü olduğundan, PCE enflasyonu belirlemede önemli bir ölçüdür. Bununla birlikte, çekirdek PCE ve TÜFE benzerdir ve her ikisi de ekonomide ne kadar enflasyon olduğunu belirlemeye yardımcı olur.

Çekirdek enflasyonu hesaplamanın diğer yöntemleri arasında, en büyük fiyat değişikliklerine sahip ürünleri kaldıran aykırı değerler yöntemi yer alır. Çekirdek enflasyon, uzun vadeli enflasyonun altında yatan bir gösterge olarak kabul edilir.

Gıda ve Enerji Fiyatları Neden Hariç Tutuluyor?

Gıda ve enerji fiyatları, fiyatları çok değişken veya çılgınca dalgalanabileceğinden bu hesaplamadan muaftır. Gıda ve enerji aslında özü itibariyle temel unsurlardır, yani fiyatlar yükselse bile onlara olan talep fazla değişmez. Örneğin, benzin fiyatları petrol fiyatıyla birlikte yükselebilir, ancak yine de arabanızı kullanmak için belirli aralıklarla depoyu doldurmanız gerekecektir. Benzer şekilde, mağazada fiyatlar yükseliyor diye yiyecek almayı ertelemezsiniz.

Ayrıca petrol ve gaz emtiadır ve yatırımcıların bunları alıp satabilecekleri borsalarda işlem görür. Buğday, mısır ve domuz eti de dahil olmak üzere gıda ticareti de yapılır. Enerji ve gıda emtiaları spekülasyonları, fiyatlarında oynaklığa yol açarak enflasyon rakamlarında vahşi dalgalanmalara neden oluyor. Örneğin, bir kuraklık mahsul fiyatları üzerinde dramatik etkilere neden olabilir. Enflasyon üzerindeki etkiler kısa olabilir, yani sonuçta kendilerini düzeltirler ve piyasa dengeli bir duruma döner. Sonuç olarak, bu mallara ilişkin gıda ve enerji fiyatları çekirdek enflasyon hesaplamasının dışında tutulmuştur.

Çekirdek Enflasyonun Tercih Edilen Ölçütü

PCE, kısa vadeli fiyat değişikliklerinden daha az etkilenen enflasyon eğilimlerini sağlama eğiliminde olduğundan örneğin Fed Federal, TÜFE yerine PCE endeksini kullanmayı tercih ediyor. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı'nın bir bölümü olan Ekonomik Analiz Bürosu (BEA), fiyatlardaki genel bir eğilimi belirlemeye yardımcı olan mevcut gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) verilerini kullanarak fiyat değişimini hesaplar. GSYİH rakamı, ABD'deki tüm mal ve hizmetlerin üretiminin bir ölçüsüdür. BEA ayrıca aylık Perakende Anketi verilerini ekler ve bunları TÜFE tarafından sağlanan tüketici fiyatlarıyla karşılaştırır. Bu eklemeler, veri düzensizliklerini ortadan kaldırır ve ayrıntılı uzun vadeli eğilimler sağlar.

Çekirdek Enflasyonun Önemi

Mal ve hizmetlerin fiyatları ile tüketici gelir düzeyi arasındaki ilişkiyi yansıttığı için çekirdek enflasyonu ölçmek çok önemlidir. Mal ve hizmetlerin fiyatları zamanla artarsa, ancak tüketici geliri değişmezse, tüketicilerin satın alma gücü daha az olacaktır. Enflasyon, temel mal ve hizmetlerin fiyatlarına kıyasla paranın veya gelirin değerinin düşmesine neden olur.

Bununla birlikte, mal ve hizmet fiyatları değişmeden kalırken, ücret artışı olarak adlandırılan tüketici geliri yükselirse, tüketicilerin satın alma gücü daha fazla olacaktır. Ayrıca, yatırım portföyleri ve ev fiyatları arttıkça, tüketicilerin harcaması için ek para sağlayabilecek varlık enflasyonu meydana gelir.

İlginizi Çekebilir: Enflasyon Neden Yükselir?