BU EKONOMİ TESTİNİ GEÇEBİLECEK MİSİNİZ?

Yazılar 29 Haz 2020

Ekonomiyi iyi yorumluyorum ve bilgilerime güveniyorum diyorsanız bu test tam size göre!

Yeni testimizde ekonomi bilgilerinizi biraz daha zorlayacak sorular seçtik ve işin içinde ufak tefek işlemler de kattık.

Kalem kağıtları hazırlayın ve ekonomi bilgilerinizi zorlamaya hazır olun!

Hazırsanız başlayalım:

1.2006-08 küresel ekonomi krizinden önce - 2006 yılında - dünyanın ekonomik büyüme oranı %5.5 idi. 2009 yılında büyüme oranı kaçtı?
A)%1
B)%0.1
C)-%0.1
D)-%1

2.Gelişen ve gelişmekte olan ekonomiler dünya GSYH'sinin yaklaşık yüzde kaçını oluşturmaktadır?
A)%25
B)%35
C)%55
D)%60

3.Hangi ülkenin enflasyon oranı en yüksektir?
A)Mısır
B)Venezuela
C)Arjantin
D)Yeni Zelanda

4.Yıllık %2'lik sabit faiz oranı ödeyen bir tasarruf hesabına 500 dolar koyarsanız, paranızın değerinin iki katına çıkması ne kadar sürer?
A)15 yıl
B)36 yıl
C)50 yıl
D)57 yıl

5.Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomistin temel çalışma alanları içine girmez?
A)Toplumda adaleti sağlayacak yeni yollar keşfetmek
B)Ekonomik olayların sebeplerini açıklamak
C)Politikadaki değişikliklerin ekonomi üzerinde yaratabileceği etkiyi araştırmak
D)Varlıklar üzerindeki değişimleri ve fiyatları incelemek

6.Hangisi bir ekonomik problemi en iyi tanımlar?
A)Ekonomilerin zaman zaman resesyona girmesi
B)Yüksek işsizlik oranları
C)Yüksek faiz oranlarının ticareti etkilemesi
D)Sınırlı kaynaklarla sınırsız isteklerin çatışması

7.Aşağıdakilerden hangisi sermaye mallarına örnek olarak gösterilebilir?
A)Bankada bulunan para
B)Bir otomotiv tesisindeki makineler
C)Bir petrol şirketinin kurumsal tahvilleri
D)Bilişim sektörü hisse senetleri

8.Ekonomik açıdan, çevre kirliliğini kontrol etmek için hangi yaklaşım en verimlisidir?
A)Tüm üretimdeki toksik kimyasalların kullanımını ortadan kaldırmak
B)Kirliliği ortadan kaldırmak için ekonomik kaynakların kullanılması
C)Kirlilik sorunlarına neden olan ekonomik faaliyetleri yasaklayan yasa ve yönetmeliklerin kabul edilmesi.
D)Ek faydalar ek maliyetlerden fazla olduğu sürece kirliliği azaltma yolunda çalışmak

9.Karların toplamı hangisine eşittir?
A)Gelir eksi toplam maliyet
B)Varlıklar eksi toplam yükümlülükler
C)Satış eksi ücret ve maaşlar
D)Vergiler ve amortisman hariç satışlar

10.Hükümet, işçilerin ücret ve maaşlarından bordro vergilerini azaltmaya karar verirse büyük olasılıkla hangisi gerçekleşir?
A)Tasarrufta azalma
B)Yatırımda azalma
C)Tüketimde artış
D)İşsizliğin artması

11.Bir kişi, rastgele bir mağazadan bir kazak satın alır. Aldığı kazak, normal fiyattan %20 indirim ile satışa sunulmuş. Bu alışverişte;
A)Hem alan kişi hem de mağaza karlı çıkar
B)Alan kişi kardadır, mağaza değildir
C)Mağaza kardadır, ancak alan kişi değildir
D)İki taraf da kar elde etmez

12.A ülkesi, büyük bir ticaret ortağı olan başka bir ülkenin ithalatı kısıtlayan politikalarını kabul ederse, A ülkesinde;
A)Ürünün üretme maliyeti azalır
B)İhracat sektörlerindeki iş fırsatları artar
C)Tüketiciler ürünler için daha yüksek fiyat ödemek zorunda kalırlar
D)Tasarruf ve yatırım artar

13.Ülkelerin işçilerin verimliliğini artırıcı önlemler alması ve uluslararası ticaretin yükselmesi, büyük olaslıkla;
A)Dünya çapındaki işsizlik düzeyini artırır
B)Dünyadaki toplam mal ve hizmet üretimini artırır
C)Gelişmemiş ülkelerdeki yaşam standartları düşer
D)Ülkeler arasındaki yaşam standartlarındaki farklılıklar ortadan kalkar

14.Rekabetçi bir pazarda bir ürün tedariğinde sıkıntı olduğunda, genellikle;
A)Ürünün piyasa fiyatı nihayetinde artar
B)Ürünün piyasa fiyatı eninde sonunda düşer
C)Ürünün piyasada satılan miktarı azalır
D)Ürünün pazardaki miktarı değişmez, ancak talep artar

15.Rekabetçi bir pazarda, bir ürünün fiyatı 50 TL'dir. Hükümet, ürünün minimum fiyatını 60 TL olarak belirleyen bir yasa çıkarırsa, bu değişiklik nasıl bir sonuca yol açar?
A)Ürün fazlalığı
B)Ürün yetersizliği
C)Ürün tedariğinde düşüş
D)Ürüne olan talepte artış

16.Rekabetçi bir piyasada aşağıdakilerden hangisi satılan benzin miktarını yükseltir?
A)Ham petrol fiyatının artması
B)Otomobil fiyatlarında düşüş
C)Tüketicilerin gelirinin azalması
D)Benzin ve motorin üzerindeki vergilerde artış

17.Ticari firmalar ürünlerini yüksek fiyatlardan satmak istiyorlar. Halk ise düşük fiyatlarla ürünleri almak istiyor. Piyasa ekonomisinde, bu çıkar çatışması nasıl çözülür?
A)Dava ile
B)Rekabetle
C)Toplu pazarlıkla
D)Hükümet düzenlemeleriyle

18.Girişimcilerin ekonomideki temel rolü nedir?
A)Yeni işletmelerdeki yatırımcılar için temettü yaratmak
B)Yeni şirketlerin hisse senetlerini alıp satmak
C)Yeni bir iş kurma konusundaki riskleri üstlenmek
D)Hükümete ekonominin hangi yeni ürünleri üretip satabileceğini göstermek

19.Tarifelerle ilgili hangi ifade doğrudur?
A)Tarifeler ihracat pazarını canlandırır
B)Tarifeler endüstrilerdeki istihdamı azaltır
C)Tarifeler yerli sanayi sektörüne diğerlerine kıyasla daha fazla fayda sağlar
D)Tarifeler bir ülkenin en verimli endüstrilerinin büyümesini teşvik eder

20.Yıllık geliriniz %50 artarken, satın aldığınız ürünlerin fiyatları %100 artarsa;
A)Satın alma gücünüz artar
B)Satın alma gücünüz düşer
C)Aylık geliriniz düşer
D)Satın alma gücünüz değişmez

21.Küçük bir işletmenin daha fazla işçi almak istediğini düşünelim. İşe alınan her ilave işçi günlük 100 TL'ye mal olsun. İşletmenin daha fazla işçi çalışmasından elde ettiği ek gelir, ilk işçi için günlük 150 TL, ikinci işçi için günlük 130 TL, üçüncü işçi için günlük 110 TL ve dördüncü işçi için 90 TL'dir. İşletme, kârını en üst düzeye çıkarmak için toplam kaç işçiyi işe almalıdır?
A)Bir işçi
B)İki işçi
C)Üç işçi
D)Dört işçi

22.ABD doları ve Japon Yeni arasındaki döviz kuru 1 $ = 100 yen'den 1 $ = 125 yen olarak değişiyor. Bu değişiklik hangisiyle sonuçlanabilir?
A)ABD'nin Japonya'ya olan ihracatında artış olacaktır
B)ABD'nin Japonya'ya ihracatında düşüş olacaktır
C)Japon malları Amerikalılar için daha pahalı olacaktır
D)ABD malları Japonlar için daha az pahalı olacaktır

23.Açık bir ekonomide fiyatlar ve diğer değişkenler sabitken, kısa dönem faiz oranlarının artması sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A)Yerli para değer kazanırken toplam talep düşer
B)Yerli para değer kazanırken toplam talep artar
C)Yerli para değer kaybederken toplam talep artar
D)Yerli para değer kaybederken toplam talep düşer

24.Hangisi ikincil piyasalara örnek değildir?
A)Borsa
B)Döviz piyasası
C)Opsiyon piyasası
D)Gelecek piyasaları

25.Fiyatların düşme eğiliminde olduğu piyasaya ne ad verilir?
A)Boğa piyasası
B)Durgun piyasa
C)Ayı piyasası
D)Rekabet piyasası


Cevaplar:

1C, 2D, 3B, 4B, 5A, 6D, 7B, 8D, 9A, 10C, 11A, 12C, 13B, 14A, 15A
16B, 17B, 18C, 19C, 20B, 21C, 22B, 23A, 24A, 25C


Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edin!

Twitter + Facebook + Instagram