BORSA İSTANBUL BİLANÇO TARİHLERİ AÇIKLANDI

haber 2 Tem 2020

Sabah - A Para'nın haberine göre Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2020 yılının ilk 6 aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) son gönderme tarihleri açıklandı.

Açıklamaya göre, şirketlerin konsolide olmayan finansal sonuçlarını göndermeleri için belirlenen son tarih 10 Ağustos Pazartesi, konsolide finansal sonuçları için ise 19 Ağustos Çarşamba.

KO: Konsolide olmayan
K: Konsolide

Şirket-Banka/ KO-K/ Son Gönderme Tarihi:

ACSEL KO 10.08.2020
ADEL KO 10.08.2020
ADESE K 19.08.2020
AFYON KO 10.08.2020
AKENR K 19.08.2020
AKBNK KO 19.08.2020
AKBNK K 19.08.2020
AKMEN KO 10.08.2020
AKCNS K 19.08.2020
AKGUV K 19.08.2020
AKFGY K 19.08.2020
AKFGY KO 19.08.2020
ATEKS K 19.08.2020
AKSGY K 19.08.2020
AKSGY KO 19.08.2020
AKMGY KO 10.08.2020
AKSA K 19.08.2020
AKSEN K 19.08.2020
AKGRT KO 10.08.2020
AKSUE KO 10.08.2020
ALCAR KO 10.08.2020
ALGYO KO 10.08.2020
ALARK K 19.08.2020
ALBRK KO 19.08.2020
ALBRK K 19.08.2020
ALCTL K 19.08.2020
ALKA KO 10.08.2020
ALKIM K 19.08.2020
ALYAG K 19.08.2020
AYCES KO 10.08.2020
ANACM K 19.08.2020
AEFES K 19.08.2020
AGHOL K 19.08.2020
ANHYT K 10.08.2020
ANHYT KO 10.08.2020
ASUZU K 19.08.2020
ANSGR K 10.08.2020
ANSGR KO 10.08.2020
ANELE K 19.08.2020
ARCLK K 19.08.2020
ARDYZ KO 10.08.2020
ARENA K 19.08.2020
ARMDA K 19.08.2020
ARSAN K 19.08.2020
ARTI K 19.08.2020
ASELS K 19.08.2020
ATAGY KO 10.08.2020
AGYO K 19.08.2020
AGYO KO 19.08.2020
ATSYH K 19.08.2020
ATLAS KO 10.08.2020
AVISA KO 19.08.2020
AVISA K 19.08.2020
AVOD K 19.08.2020
AVGYO KO 19.08.2020
AVGYO K 19.08.2020
AVTUR K 19.08.2020
AVHOL K 10.08.2020
AYEN K 19.08.2020
AYES K 10.08.2020
AYGAZ K 19.08.2020
BAGFS K 19.08.2020
BAKAB K 19.08.2020
BALAT K 10.08.2020
BNTAS KO 10.08.2020
BANVT K 19.08.2020
BASCM K 10.08.2020
BTCIM K 19.08.2020
BSOKE KO 10.08.2020
BAYRK KO 10.08.2020
BERA K 19.08.2020
BRKSN K 19.08.2020
BJKAS K 10.08.2020
BEYAZ K 10.08.2020
BLCYT K 19.08.2020
BIMAS K 19.08.2020
BRKO K 19.08.2020
BRMEN K 19.08.2020
BIZIM KO 10.08.2020
BMELK KO 10.08.2020
BRSAN K 19.08.2020
BRYAT K 19.08.2020
BFREN KO 10.08.2020
BOSSA KO 10.08.2020
BRISA KO 10.08.2020
BURCE K 19.08.2020
BURVA KO 10.08.2020
BUCIM K 19.08.2020
CRFSA K 19.08.2020
CASA KO 10.08.2020
CEOEM K 19.08.2020
CCOLA K 19.08.2020
COSMO K 19.08.2020
CRDFA KO 10.08.2020
CLEBI K 19.08.2020
CELHA K 19.08.2020
CEMAS K 19.08.2020
CEMTS KO 10.08.2020
CMBTN K 19.08.2020
CMENT K 19.08.2020
CIMSA K 19.08.2020
CUSAN K 19.08.2020
DAGI KO 10.08.2020
DAGHL KO 10.08.2020
DARDL K 19.08.2020
DGATE K 19.08.2020
DMSAS KO 10.08.2020
DENGE K 19.08.2020
DZGYO KO 10.08.2020
DENCM KO 10.08.2020
DERAS K 19.08.2020
DERIM KO 10.08.2020
DESA KO 10.08.2020
DESPC KO 10.08.2020
DEVA K 19.08.2020
DIRIT K 19.08.2020
DITAS K 19.08.2020
DOCO K 12.08.2020
DOBUR KO 10.08.2020
DOHOL K 19.08.2020
DGKLB K 19.08.2020
DOGUB KO 10.08.2020
DGGYO KO 10.08.2020
DOAS K 19.08.2020
DOKTA K 19.08.2020
DURDO K 19.08.2020
DYOBY K 19.08.2020
ECILC K 19.08.2020
ECZYT KO 10.08.2020
EDIP K 19.08.2020
EGEEN K 19.08.2020
EGGUB K 19.08.2020
EGPRO K 19.08.2020
EGSER KO 10.08.2020
EGCEY KO 10.08.2020
EGCYO KO 10.08.2020
EGCYH KO 10.08.2020
EPLAS K 19.08.2020
EKIZ KO 10.08.2020
EMKEL K 19.08.2020
EMNIS KO 10.08.2020
EKGYO K 19.08.2020
EKGYO KO 19.08.2020
ENJSA K 19.08.2020
ENKAI K 19.08.2020
ERBOS KO 10.08.2020
EREGL K 19.08.2020
ERSU KO 10.08.2020
ESCOM KO 10.08.2020
ETILR K 19.08.2020
EUKYO KO 10.08.2020
ETYAT KO 10.08.2020
EUYO KO 10.08.2020
EUHOL KO 10.08.2020
FENER K 10.08.2020
FLAP KO 10.08.2020
FMIZP KO 10.08.2020
FONET K 19.08.2020
FROTO KO 10.08.2020
FORMT KO 10.08.2020
FRIGO K 19.08.2020
GSRAY K 10.08.2020
GARAN KO 19.08.2020
GARAN K 19.08.2020
GARFA KO 10.08.2020
GRNYO KO 10.08.2020
GEDIK K 19.08.2020
GYHOL KO 10.08.2020
GEDZA K 19.08.2020
GENTS K 19.08.2020
GEREL K 19.08.2020
GLBMD K 19.08.2020
GLYHO K 19.08.2020
GOODY KO 10.08.2020
GOLTS K 19.08.2020
GOZDE KO 10.08.2020
GSDDE K 19.08.2020
GSDHO K 19.08.2020
GUBRF K 19.08.2020
GLRYH K 19.08.2020
GUSGR KO 10.08.2020
HLGYO KO 10.08.2020
HALKS KO 10.08.2020
HATEK K 19.08.2020
HDFGS KO 10.08.2020
HEKTS K 19.08.2020
HUBVC KO 10.08.2020
HURGZ K 19.08.2020
ICBCT KO 19.08.2020
ICBCT K 19.08.2020
IEYHO K 19.08.2020
IDEAS K 10.08.2020
IDGYO KO 10.08.2020
IHEVA K 19.08.2020
IHLGM K 19.08.2020
IHGZT KO 10.08.2020
IHLAS K 19.08.2020
IHYAY K 19.08.2020
INDES K 19.08.2020
INFO K 19.08.2020
INTEM K 19.08.2020
IPEKE K 19.08.2020
ISDMR KO 10.08.2020
ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR KO 19.08.2020
ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR K 19.08.2020
ISFIN K 19.08.2020
ISGSY KO 10.08.2020
ISGYO KO 10.08.2020
ISMEN K 19.08.2020
ISYAT KO 10.08.2020
ISBIR K 10.08.2020
ITTFH K 19.08.2020
IZTAR K 10.08.2020
IZMDC K 19.08.2020
IZFAS K 10.08.2020
JANTS KO 10.08.2020
KFEIN K 19.08.2020
KPHOL KO 10.08.2020
KAPLM KO 10.08.2020
KRDMD K 19.08.2020
KAREL K 19.08.2020
KARSN K 19.08.2020
KRTEK KO 10.08.2020
KARTN K 19.08.2020
KATMR K 19.08.2020
KENT KO 10.08.2020
KERVT K 19.08.2020
KERVN K 19.08.2020
KLGYO KO 10.08.2020
KLMSN K 19.08.2020
KCHOL K 19.08.2020
KNFRT KO 10.08.2020
KONYA K 19.08.2020
KORDS K 19.08.2020
KOZAL KO 10.08.2020
KOZAA K 19.08.2020
KRGYO KO 10.08.2020
KRSTL K 19.08.2020
KRONT K 19.08.2020
KTKVK KO 10.08.2020
KSTUR KO 30.07.2020
KUYAS K 19.08.2020
KUTPO K 19.08.2020
LIDFA K 19.08.2020
LINK KO 10.08.2020
LOGO K 19.08.2020
LKMNH K 19.08.2020
LUKSK K 19.08.2020
MAKTK K 19.08.2020
MARKA K 19.08.2020
MAALT KO 10.08.2020
MRSHL KO 10.08.2020
MRGYO KO 30.07.2020
MARTI K 10.08.2020
MAVI K 21.09.2020
MZHLD K 19.08.2020
MEGAP KO 30.07.2020
MNDRS K 19.08.2020
MEMSA K 19.08.2020
MERIT KO 30.07.2020
MERKO KO 31.08.2020
METAL KO 10.08.2020
METUR K 19.08.2020
METRO KO 10.08.2020
MTRYO KO 10.08.2020
MEPET K 19.08.2020
MGROS K 19.08.2020
MIPAZ KO 10.08.2020
MSGYO KO 10.08.2020
MPARK K 19.08.2020
MMCAS K 19.08.2020
TIRE KO 10.08.2020
NATEN K 19.08.2020
NTHOL K 19.08.2020
NETAS K 19.08.2020
NIBAS KO 10.08.2020
NUHCM K 19.08.2020
NUGYO KO 10.08.2020
ODAS K 19.08.2020
OLMIP K 19.08.2020
ORGE K 19.08.2020
ORMA KO 30.07.2020
OSMEN K 19.08.2020
OSTIM K 19.08.2020
OTKAR K 19.08.2020
OYAKC K 19.08.2020
OYAYO KO 10.08.2020
OYLUM KO 10.08.2020
OZKGY K 19.08.2020
OZKGY KO 19.08.2020
OZBAL KO 10.08.2020
OZGYO K 19.08.2020
OZGYO KO 19.08.2020
OZRDN KO 30.07.2020
PAGYO K 19.08.2020
PAGYO KO 19.08.2020
PAPIL KO 10.08.2020
PRKME K 19.08.2020
PARSN K 19.08.2020
PGSUS K 19.08.2020
PEKGY KO 10.08.2020
PENGD K 19.08.2020
PEGYO KO 10.08.2020
PSDTC KO 10.08.2020
PETKM K 19.08.2020
PKENT KO 10.08.2020
PETUN KO 10.08.2020
PINSU KO 10.08.2020
PNSUT KO 10.08.2020
PKART KO 10.08.2020
POLHO K 19.08.2020
POLTK K ---
PRZMA KO 10.08.2020
QNBFL KO 10.08.2020
QNBFB KO 19.08.2020
QNBFB K 19.08.2020
RALYH K 19.08.2020
RAYSG KO 10.08.2020
RYGYO KO 19.08.2020
RYGYO K 19.08.2020
RYSAS K 19.08.2020
RHEAG KO 10.08.2020
RODRG K 10.08.2020
ROYAL K 19.08.2020
RTALB K 19.08.2020
SAHOL K 19.08.2020
SAFKR K 19.08.2020
SALIX K 19.08.2020
SANEL K 19.08.2020
SANFM K 19.08.2020
SANKO KO 10.08.2020
SAMAT KO 10.08.2020
SARKY K 19.08.2020
SASA K 19.08.2020
SAYAS K 19.08.2020
SEKUR K 19.08.2020
SELEC K 19.08.2020
SELGD K 19.08.2020
SNKRN K 19.08.2020
SERVE KO 10.08.2020
SRVGY K 19.08.2020
SRVGY KO 19.08.2020
SEYKM KO 10.08.2020
SILVR KO 10.08.2020
SNGYO K 19.08.2020
SNGYO KO 19.08.2020
SMART K 19.08.2020
SODA K 19.08.2020
SODSN KO 30.07.2020
SKTAS K 19.08.2020
SONME KO 10.08.2020
SNPAM KO 10.08.2020
SUMAS KO 30.07.2020
SEKFK K 19.08.2020
SKBNK KO 19.08.2020
SKBNK K 19.08.2020
SISE K 19.08.2020
SOKM K 19.08.2020
HALKB KO 19.08.2020
HALKB K 19.08.2020
KLNMA KO 10.08.2020
TOKI --- ---
TSKB KO 19.08.2020
TSKB K 19.08.2020
TBORG K 19.08.2020
TACTR K 19.08.2020
TATGD KO 10.08.2020
TAVHL K 19.08.2020
TKURU KO 30.07.2020
TEKTU K 19.08.2020
TKFEN K 19.08.2020
TKNSA KO 10.08.2020
TMPOL K 19.08.2020
TFNVK KO 10.08.2020
TGSAS K 19.08.2020
TOASO K 19.08.2020
TRGYO KO 19.08.2020
TRGYO K 19.08.2020
TLMAN KO 10.08.2020
TSPOR KO 30.07.2020
TRKCM K 19.08.2020
TDGYO KO 10.08.2020
TSGYO KO 10.08.2020
TUCLK K 19.08.2020
TUKAS K 19.08.2020
TRCAS K 19.08.2020
TCELL K 19.08.2020
TMSN K 19.08.2020
TUPRS K 19.08.2020
THYAO K 19.08.2020
PRKAB K 19.08.2020
TTKOM K 19.08.2020
TTRAK KO 10.08.2020
TURGG KO 10.08.2020
UFUK KO 10.08.2020
ULAS KO 10.08.2020
ULUSE K 19.08.2020
ULUUN K 19.08.2020
UMPAS K 19.08.2020
USAK KO 10.08.2020
UTPYA K 19.08.2020
UZERB KO 30.07.2020
ULKER K 19.08.2020
VAKFN KO 10.08.2020
VKGYO KO 10.08.2020
VKFYO KO 10.08.2020
VAKBN KO 19.08.2020
VAKBN K 19.08.2020
VAKKO K 19.08.2020
VANGD KO 30.07.2020
VERUS K 19.08.2020
VERTU KO 10.08.2020
VESTL K 19.08.2020
VESBE KO 10.08.2020
VKING KO 10.08.2020
YKGYO K 19.08.2020
YKGYO KO 19.08.2020
YKBNK KO 19.08.2020
YKBNK K 19.08.2020
YAPRK K 19.08.2020
YATAS K 19.08.2020
YAYLA KO 10.08.2020
YGGYO K 19.08.2020
YGGYO KO 19.08.2020
YGYO K 19.08.2020
YGYO KO 19.08.2020
YYAPI K 19.08.2020
YESIL KO 10.08.2020
YBTAS KO 30.07.2020
YONGA K 10.08.2020
YKSLN KO 10.08.2020
YUNSA K 19.08.2020
ZOREN K 19.08.2020
DJIST KO ---
USDTR KO ---
GLDTR KO ---
GMSTR KO ---
ZPX30 KO ---
ZPBDL KO ---
ZPLIB KO ---
ZGOLD KO ---
ALBTS KO 30.07.2020
ALDUK KO 30.07.2020
ALONE KO 30.07.2020
MPATA KO 30.07.2020
QPERP KO 30.07.2020
RPAVS KO 30.07.2020

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/apara/haberler/2020/07/02/borsa-istanbulda-sirketlerin-bilanco-tarihleri-belli-oldu