BACKTESTING NEDİR?

Yazılar 9 Mar 2020


Backtesting, bir stratejinin veya modelin ex-postta (dönem sonu gerçekleşmesinde) ne kadar başarılı olacağını görmenin genel yöntemidir.

Backtesting; bir yatırım stratejisinin canlılığını, geçmiş verileri kullanarak nasıl değişiklik göstereceğini keşfetmeye çalışır ve değerlendirme yapılmasını sağlar. Backtesting işe yararsa, yatırımcılar ve analistler yatırım stratejilerini devam ettirmek adına kendilerine daha fazla güvenerek ilerleyebilirler. Yani backtesting, yatırım stratejinizi optimize etmede size yardımcı olur.

Backtesting Stratejisi


Backtesting, yatırımcıların gerçek sermayelerini riske atmadan önce geçmiş verileri kullanarak sonuç üretip risk ve kar durumunu analiz etmede kullanılır ve bir nevi yatırımcıların alım satım stratejilerini simüle etmede araç görevi görür.
Olumlu sonuçlar veren ve iyi yürütülen bir backtest, yatırımcılara stratejinin temelde sağlam olduğunu ve gerçekte uygulandığında kâr getirebileceğini garanti eder. İyi yürütülen fakat yetersiz sonuçlar veren bir backtest, yatırımcıların stratejilerini değiştirmelerini veya tamamen terk etmelerini söyleyecektir. Karmaşık yatırım stratejileri genellikle backtest ile çalışır, çünkü backtest bu stratejilerin değerini gösterir.

Bir yatırım fikri ölçülebildiği sürece backtest yapılabilir. Bazı trader ve yatırımcılar, fikirlerinin test edilebilir bir forma gelmeleri konusunda yardım almak adına bir uzmana danışabilir.

İdeal Backtesting Senaryosu


İdeal backtest, çeşitli piyasa koşullarını yansıtan bir sürenin ilgili zaman diliminden örnek veriler alır. Bunu yaparak backtest sonuçlarının bir rastlantı mı yoksa gerçek anlamda iyi bir yatırımı mı temsil ettiği daha iyi değerlendirilir.
Tarihsel veri seti oluşturulurken iflas etmiş, satılmış veya tasfiye edilmiş şirketlerin de dahil olduğu, tam anlamda temsili bir hisse senedi örneği içermelidir. Buna alternatif olarak sadece eski dönemlere ait fakat günümüzde de hala ulaşılabilir hisselerden elde edilen veriler de backtestte yüksek getiri sağlayacaktır.

Pek önemli olmasa da backtest tüm yatırım maliyetlerini dikkate almalıdır. Bunun sebebi ise yatırım maliyetlerinin backtesting süresince toplanabilir olması ve stratejinin kararlılığını ve görünümünü büyük ölçüde etkileyebilmesidir. Yatırımcılar, backtesting yazılımlarının bu maliyetleri karşıladığından da emin olmalıdır.

Backtest ve Sanal Yatırım (Paper Trading)


Paper trading olarak da bilinen sanal yatırım, yatırımcılara birçok veri örneği sağlar. Paper trading, gerçek yatırımın bir simülasyonudur ve canlı piyasanın mantığını takip eder. Tüm işlemler sadece sanal ortamda yapılır, yani gerçek işlem yapılmaz.

Sanal yatırımın önemli bir yönü, piyasa sistem mantığını tam olarak takip etmektir. Aksi takdirde backtesting sürecinin bu adımını doğru bir şekilde değerlendirmek imkansız olmasa bile zorlaşır.

Backtesting ve Senaryo Analizi


Backtesting, uyum veya başarıyı test etmek için geçmişteki gerçek verileri kullanırken, senaryo analizi çeşitli olası sonuçları simüle eden varsayımsal verileri kullanır. Örneğin, bir senaryo analizi faiz oranı gibi spesifik durumların değişimini gösterecektir. Senaryo analizi, olumsuz bir olaya tepki olarak bir portföyün değerindeki değişiklikleri tahmin etmek için yaygın olarak kullanılır ve teorik olarak olası en kötü durumun senaryosunu incelemek için kullanılır.

Backtesting Tuzakları


Backtesting'in anlamlı sonuçlar vermesi için, trader'lar stratejilerini geliştirmeli ve mümkün olduğunca önyargıdan kaçınarak dürüst bir şekilde test yapmalıdır. Bu da stratejinin backtestte kullanılan verilere dayanmadan geliştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Bunu yapmak göründüğünden daha zordur çünkü yatırımcılar genellikle tarihsel verilere dayalı stratejiler geliştirirler.

Benzer şekilde yatırımcılar aynı veri kümesine karşı çok çeşitli varsayımsal stratejileri test ettikleri veri taramadan da kaçınmalıdırlar. Bunun sebebi ise gerçek zamanlı piyasalarda pozitif sonuç veren fakat başarısız olan birçok yanlış strateji bulunmasıdır.

Bir stratejinin kağıt üzerinde harika görünmesini sağlayan backtest tuzakları vardır, ancak gerçekte kullandığınızda belirtildiği gibi çalışmayabilir. Bir stratejinin bu tuzakları başlangıçtan itibaren dahil edip etmediğini araştırabilirsiniz. Eğer tuzak varsa, backtest yapma zahmetine hiç girmeyin bile. Örneğin, bir strateji yüksek backtest getirileri gösteriyor ancak düşük sharpe oranına* sahipse bu iyi bir işaret değildir. Çünkü düşük sharpe oranı yüksek getirilerin bu stratejiden ziyade rastgele bir şey de olabileceğini gösterir. Öte yandan, yüksek sharpe oranı, stratejinin gerçekten çok sayıda kârlı işlem ürettiğini gösterir.

*Sharpe oranı: Riske göre portföyün getirisini ölçer. Portföyün ortalama getirisinden risksiz faiz oranı çıkarılır, çıkan sonuç toplam riske bölünür.

Bir başka önemli şey de benchmark (kıyaslama kriterleri) konusudur. Örneğin, yatırım stratejiniz %20'lik, benchmark %30 oranında bir getiri sağlayabilir. Bu durumda, basitçe satın al ve elde tut stratejisini kullanarak kendinizi garantiye alabilirsiniz.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus, yatırım stratejisinin yürütülmesinde yer alan işlem maliyetleridir. Eğer kısa vadeli bir stratejiniz varsa, işlem maliyetleri yüksek olabilir ve bu da stratejinizin kârını etkileyebilir.

Backtesting yaparken her zaman yanlış pozitifliklerden kaçınmak isteriz. Bir stratejinin bir backtestte kötü performans göstermesi, gerçek yatırımda göstereceği kötü performanstan kat kat iyidir ve sizi korur.


Kaynaklar:
https://www.investopedia.com/terms/b/backtesting.asp
https://financetrain.com/backtesting-quantitative-trading-strategies