Amerikan Rüyası Nedir?

Yazılar 17 May 2022

Amerikan rüyası, herkes için yukarı doğru hareketliliğin mümkün olduğu bir toplumda, nerede doğduğuna veya hangi sınıfta doğduğuna bakılmaksızın herkesin kendi başarı versiyonunu elde edebileceği inancıdır. Amerikan rüyasının şans eseri değil, fedakarlık, risk alma ve sıkı çalışma yoluyla elde edildiğine inanılıyor.

Terim, yazar ve tarihçi James Truslow Adams tarafından 1931 tarihli Amerika Destanı kitabında kullanılmıştır. Bunu "herkes için yetenek veya başarıya göre fırsatlarla, herkes için daha iyi, daha zengin ve daha dolu olması gereken bir ülke hayali" olarak nitelendirmiştir.

Adams açıklamaya devam etmiş, "Avrupalı ​​üst sınıfların yeterince yorumlaması zor bir rüya ve çoğumuz bundan bıktık ve ondan şüphe duyduk. Bu sadece motorlu taşıtların ve yüksek ücretlerin bir rüyası değil, öyle bir rüyadır ki bu her erkek ve kadının doğuştan yetenekli oldukları en yüksek boyuta ulaşabilecekleri ve doğumun veya konumun rastlantısal koşullarına bakılmaksızın başkaları tarafından oldukları gibi tanınabilecekleri bir sosyal düzen."

Amerikan rüyası fikrinin çok daha derin kökleri vardır. İlkeleri Bağımsızlık Bildirgesi'nde bulunabilir: "Tüm insanların eşit yaratıldığı, Yaratıcıları tarafından onlara devredilemez belirli Haklar bahşedildiği, bunların arasında Yaşam, Özgürlük ve Mutluluğun Peşinde gitmek de vardır.”

Bu ilkelere dayalı bir toplumda, bir birey hayatı, tanımlanadığı gibi dolu dolu yaşayabilir. Amerika ayrıca çoğunlukla, Amerikalı olmanın – ve bu vatandaşlığı çocuklarınıza aktarmanın – bir Amerikalının çocuğu olmayı gerektirmediği bir ulus yaratan bir göçmenler ulusu olarak büyüdü.

Amerikan Rüyasının Avantajları ve Dezavantajları

Amerikan rüyasını gerçekleştirmek, siyasi ve ekonomik özgürlüğün yanı sıra hukuk kurallarını ve özel mülkiyet haklarını da gerektirir. Onlar olmadan bireyler, başarıya ulaşmalarını sağlayacak seçimleri yapamazlar ve başarılarının keyfi güç kullanılarak ellerinden alınmayacağına güvenemezler.

Amerikan rüyası özgürlük ve eşitlik vaat ediyor. Kişinin hayatını etkileyen hem büyük hem de küçük kararlar alma özgürlüğü, daha büyük ve daha iyi şeyleri arzulama özgürlüğü ve bunları gerçekleştirme olasılığı, servet biriktirme özgürlüğü, onurlu bir yaşam sürme fırsatı ve kişinin kendi değerlerine göre yaşaması özgürlüğünü sunar- bu değerler geniş çapta benimsenmese veya kabul edilmese bile.

İç Savaş sonrası yazar Horatio Alger'in, yoksul ama çalışkan genç erkeklerin cesaret, kararlılık ve iyi şans yoluyla başarıya ulaştığı kitapları, Rüyayı gerçekleştirmeyi kişileştirmeye geldi.

Amerikan rüyası aynı zamanda birinin doğum koşullarının – Amerikan vatandaşı mı yoksa göçmen olarak mı doğmuş oldukları da dahil – geleceğini tamamen belirlemediği vaadini de sunar.

Bunu bir "rüya" olarak adlandırmak, aynı zamanda, bu ideallerin pek çok gerçek Amerikalı'nın ve Amerikalı olmayı umut edenlerin yaşamlarında geçerli olan şeyler olmadığı fikrini de beraberinde getirir. Gerçekliğin Amerikan rüyasının gerisinde kaldığı eleştirisi, en az fikrin kendisi kadar eskidir. Yerleşimcilerin Kızılderili topraklarına yayılması, kölelik, oyların (başlangıçta) beyaz erkek toprak sahipleriyle sınırlandırılması ve böyle daha sayabileceğimiz diğer adaletsizlikler ve zorluklar listesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan birçok kişi için rüyanın gerçekleşmesini baltaladı.

1970'lerden bu yana gelir eşitsizliği önemli ölçüde arttığından, Amerikan rüyası zaten varlıklı olmayan veya varlıklı doğmamış olanlar için daha az ulaşılabilir görünmeye başladı. ABD Nüfus Sayımı aile geliri verilerine göre, gerçek aile geliri, Amerikan toplumunun diğer kesimlerine kıyasla en üst gelir grubu arasında çok daha fazla artmaya başladı.